Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 nov 2017 Nieuws

BKR codering en aankoop woning

Opnieuw is een uitspraak gedaan door de rechtbank waarbij de consument in het gelijk is gesteld met zijn vordering tot het verwijderen van een BKR registratie.
Eerder is ook een uitspraak gedaan inzake het inkorten van de registratieduur van 5 jaar.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Kort geding (Wehkamp)

Vordering in kort geding tot verwijdering gegevens in het CKI van BKR in verband met verkrijgen van (niet verkrijgen) van hypotheek. Belangenafweging als vereist door HR valt ten gunste van eiser uit bij afweging van belangen eiser tegen die van BKR. Onvoldoende weersproken belang bij aankoop woning en argumenten voor handhaven registratie te licht bevonden.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat handhaving van de BKR-registratie van [eiser] uit een oogpunt van proportionaliteit onvoldoende kan steunen op de belangenafweging zoals Wehkamp die ten grondslag heeft gelegd aan haar (in negatieve zin herziene) beslissing tot weigering om tot verwijdering van de registratie te komen.

De betalingsverplichting betrof immers een relatief gering bedrag en is door [eiser] uiteindelijk, toen hij daarmee door het incassobureau was geconfronteerd, binnen een redelijk korte termijn afgelost. De daarmee resterende verwijtbaarheid van de daarvóór onbenut gebleven tijd aan de zijde van [eiser] als gevolg van het door hem niet melden van zijn adreswijziging moet worden gerelativeerd met het gegeven dat diens nieuwe en huidige adres reeds per 29 augustus 2011 in het GBA was opgenomen en daarvan derhalve eerder anderszins kennis had kunnen worden genomen dan is gebeurd.

Lees hier de volledige uitspraak.

Kort geding (Obvion), tussentijds verwijderen BKR registratie
(4.4) Uitgangspunt is dus dat de registratie terecht heeft plaatsgevonden. Niet in geschil is dat het reglement voorschrijft dat de registratie pas na 5 jaar, dus op 6 oktober 2021 door Obvion mag worden verwijderd. Dat laat echter onverlet dat ook in de tussentijd aanleiding kan bestaan om de registratie te verwijderen, namelijk als handhaving in strijd zou zijn met de eerdergenoemde eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan in dit geval sprake.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

Scheiden? Denk dan ook aan verzendhuis kredieten!

De Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie heeft een uitspraak gedaan over een BKR registratie, waarbij betrokkene een betalingsachterstand registratie kreeg wegens een betalingsachterstand van diens ex-partner.

Verwijderen van onterechte BKR registraties

Stichting BKR heeft een artikel gepubliceerd over de mogelijkheden van het uit de BKR-database verwijderen van onterechte registraties.

Kamervragen over het bericht ‘Helaas geen nieuw huis dankzij BKR’

Minister Dijsselbloem heeft gereageerd op Kamervragen over het bericht ‘Helaas geen nieuw huis dankzij BKR’.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 nov 2017

Laatst gewijzigd

24 nov 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.