Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 nov 2017 Nieuws

Zicht op ZZP-pensioen

In een paper van Netspar wordt met behulp van administratieve databestanden de pensioenopbouw van huishoudens met zzp’ers geanalyseerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ze vergelijken die vervolgens met de pensioenopbouw van huishoudens met werknemers. Zzp’ers zijn afgebakend op grond van de belangrijkste inkomstenbron en onderverdeeld in zelfstandig ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en overige zzp’ers (waaronder freelancers). Ze kiezen voor een brede benadering van pensioenopbouw: het gaat om AOW-rechten, aanvullende pensioenen, vrije besparingen en de besparing op woonlasten door (gedeeltelijke) aflossing van de eigen woning.

Download: "Paper" (pdf, 55 pagina's)

Een paar belangrijke conclusies luiden als volgt:

  • Een groot deel van de huishoudens met zzp’ers heeft wel pensioen opgebouwd in de tweede pijler, maar de bedragen zijn aanzienlijk lager dan voor werknemers. Vrije besparingen en het vermogen in de eigen woning zijn gemiddeld groter voor zzp’ers dan voor werknemers. De rol van de derde pijler lijkt bescheiden.
  • Van de huishoudens met zzp’ers zal naar verwachting 43% niet een pensioen van 70% van het bruto huishoudinkomen bereiken. Voor huishoudens met alleen werknemers geldt dat voor 31%. Zzp’ers bouwen dus, uitgaande van de norm van een vervangingsratio van 70%, vaker dan werknemers geen toereikend pensioen op.


Bron: Netspar

Lees ook…

Kan big data ons keuzegedrag sturen?

In een aantal papers (6) van Netspar wordt ingegaan op Big data, keuzevrijheid, innovatie binnen de pensioensector, nudging en het draagvlak voor herziening van het pensioenstelsel.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 nov 2017

Laatst gewijzigd

28 nov 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.