Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 nov 2017 Nieuws

Autoverzekering met alarmclausule?

Consument sluit via de Adviseur een autoverzekering. Op het polisblad is vermeld dat de auto moet zijn beveiligd met een klasse 3 beveiligingssysteem. De auto beschikte over dit beveiligingssysteem. Na diefstal wordt de claim door de verzekeraar afgewezen, omdat Consument niet in het bezit was van een geldig certificaat ten aanzien van het beveiligingssysteem.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Consument stelt dat de Adviseur in de zorgplicht is tekortgeschoten door hem niet te wijzen op deze wezenlijke voorwaarde.

Verlengen

Voorts heeft Consument weliswaar erkend op de hoogte te zijn van de eis dat in het voertuig een klasse 3 beveiligingssysteem aanwezig diende te zijn, maar Consument stelt zich op het standpunt dat de Adviseur Consument nimmer gewezen heeft op de noodzaak om het certificaat van het beveiligingssysteem te verlengen.

Oordeel

De Commissie is van oordeel dat de Adviseur Consument had moeten informeren over deze voorwaarde. De Commissie komt niet toe aan de vraag of er in het onderhavige geval sprake is van eigen schuld aan de zijde van Consument, nu door de Adviseur op dit punt geen verweer is gevoerd.

De Adviseur dient de volledige door Consument gestelde schade dient te vergoeden, nu deze schade niet door de Adviseur wordt betwist.

Lees hier de volledige uitspraak.

De Commissie overweegt dat het tot de taak van de Adviseur behoorde om Consument duidelijk uit te leggen wat de clausule met betrekking tot de verplichte diefstalbeveiliging inhoudt, welke verplichtingen hieruit voortvloeien en wat de gevolgen zijn wanneer hier niet aan wordt voldaan. Deze verplichting voor de Adviseur geldt te meer, wanneer bij niet voldoen aan de verplichtingen de dekking kan komen te vervallen.

 

Bron: Kifid

* zorg voor dossiervorming (copie certificaat)

* zorg voor agendering (verlenging certificaat)

Lees ook…

Kifid: Autoverzekeringen en alarminstallaties

Een consument sluit via een assurantietussenpersoon een autoverzekering. Op het polis- en clausuleblad is vermeld dat de auto moet zijn beveiligd met een bepaald type beveiligingssysteem. Vast staat dat het voertuig niet over de vereiste beveiliging beschikt. Na diefstal wordt de claim door de verzekeraar afgewezen.

Verzekeringnemer niet gelijk aan kentekenhouder: geen dekking

Een autoverzekering is afgesloten op naam van de moeder, maar de zoon is kentekenhouder. Na een WA schade vordert de autoverzekeraar de schade terug bij verzekeringnemer. Kifid buigt zich over de vraag of de zoon van verzekeringnemer als ‘partner’ in de zin van de Bijzondere Voorwaarden kan worden aangemerkt.

Via internet afgesloten verzekering is duurkoop

Rechtbank Limburg heeft een uitspraak gedaan waarbij verzekeringnemer via internet een schadeverzekeringsovereenkomst heeft afgesloten. Ten tijde van de schade was verzekeringnemer niet meer woonachtig in de verzekerde woning.

Vermoeden van fraude geen reden tot opzeggen autoverzekering

Van een verzekeringnemer is de auto gestolen op enig moment gedurende een periode van ruim drie dagen en op de eerste dag in die periode heeft verzekeringnemer een autoverzekering afgesloten. Verzekeringnemer kan de diefstal niet nauwkeuriger in de tijd plaatsen. Verzekeringnemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat de diefstal heeft plaatsgevonden in de verzekerde periode en dat de diefstalschade dus onder de dekking van de verzekering valt.

Clausule polisblad of polisvoorwaarden?

Consument heeft een beroep gedaan op zijn inboedelverzekering vanwege een schade aan zijn telefoon nadat hij deze had laten vallen. Consument heeft de telefoon vervolgens laten herstellen en de reparatiekosten bedroegen € 119,79. Vervolgens heeft Consument de herstelkosten geclaimd bij zijn inboedelverzekeraar.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 nov 2017

Laatst gewijzigd

29 nov 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.