Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
11 dec 2017 Nieuws

Pensioenstaffels en actualisering pensioenbesluit

In een tweetal besluiten zijn eerder uitgebrachte besluiten geactualiseerd.

Daarnaast heeft Minister Koolmees de Eerste Kamer geïnformeerd over een mogelijk onderzoek naar een overbruggingspensioen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Besluit: Loonheffingen, pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M (Stcrt. 2015, 40404). Het besluit is aangepast aan de Wet uitfasering PEB. Een aantal onderdelen zijn daarom vervallen of aangepast en over de oudedagsverplichting zijn enige goedkeuringen opgenomen. De tijdelijke aanwijzing van combinatie-pensioenregelingen met samenloop middelloon- en eindloonfran-chise is permanent gemaakt. Daarnaast is een nieuwe aanwijzing opgenomen van regelingen die na het verhogen van de pensioenrichtleeftijd een hoger opbouwpercentage hanteren dan het wettelijk maximum. In dit besluit zijn voorts enkele verduidelijkingen en redactionele wijzigingen opgenomen. Tot slot wordt een besluit ingetrokken dat zijn belang heeft verloren.

Download: "Besluit" (pdf, 24 pagina's)

Staffelbesluit

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168 (Stcrt. 2017, 4421) in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018.

Download: "Staffelbesluit" (pdf, 20 pagina's)

Kamerbrief, nader onderzoek mogelijke oplossing

Er is een groep mensen die ná 1 januari 2016 vervroegd met pensioen zijn gegaan, en te maken krijgen met een stijging van de AOW-leeftijd. Onderzocht wordt de mogelijkheid voor deelnemers om een onverwachte verhoging van de AOW-leeftijd op te vangen door de hoog-laag constructie van het al lopende pensioen aan te passen.

In de nadere memorie van antwoord is aangegeven dat een uitbreiding van de tijdelijke regeling (de ‘spijtoptantenregeling’) wellicht soelaas kan bieden aan een deel van de mensen die met de huidige regelgeving onvoldoende mogelijkheden hebben om het gat te dichten, maar dat het onduidelijk is hoe groot de groep is die met vroegpensioen is gegaan en vanaf 2022 te maken krijgt met een hogere AOW-leeftijd dan waarop gerekend is. Ik ben bereid om in overleg met het veld te laten onderzoeken wat de omvang van deze groep is en welke mogelijkheden zij hebben om een eventueel inkomensgat op te vangen. Ik zal uw Kamer hierover in het voorjaar van 2018 informeren. Als hieruit blijkt dat er aanleiding is om een regeling te treffen dan zal ik dit punt meenemen bij een volgende Verzamelwet pensioenen.

Download: "Kamerbrief" (pdf, 1 pagina's)

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 dec 2017

Laatst gewijzigd

11 dec 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.