Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 dec 2017 Nieuws

Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het in het derde kwartaal van 2017 met 1,9 procent gestegen, iets minder sterk dan in de eerste twee kwartalen van 2017. Het inkomen steeg vooral doordat meer mensen aan het werk waren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op basis van deze cijfers kan geen uitspraak worden gedaan over de verdeling van de inkomensontwikkeling over de verschillende huishoudensgroepen.

Reëel beschikbaar inkomen

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is nu vanaf het tweede kwartaal van 2014 ieder kwartaal toegenomen. De stijging in 2017 is van een vergelijkbare orde van grootte als de groei over 2016, die uitkwam op 2,3 procent. Kwartaalcijfers over het reëel beschikbaar inkomen worden bepaald door bij het verslagkwartaal de inkomens van de voorgaande drie kwartalen op te tellen.

Inkomen stijgt vooral door groei beloning werknemers

De groei van het inkomen is vooral een gevolg van de stijgende beloningen van werknemers. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2016 namen deze beloningen toe met 3,6 procent (2,8 miljard euro). De beloningen stegen vooral door groei van het aantal banen van werknemers (met 204 duizend). Het loon per arbeidsjaar bleef met een toename van 0,7 procent achter bij de CAO-loonontwikkeling van 1,5 procent.

Zelfstandigen

Ook inkomsten uit productieactiviteiten van zelfstandigen droegen bij aan het inkomen. Deze inkomsten stegen met 6,9 procent (1,0 miljard euro). De grootste groei was er bij de veehouderij, de bouw, detailhandel, horeca en bij adviesbureaus.

Woningeigenaren

Verder zijn de inkomsten uit woondiensten, de toegerekende huren van woningeigenaren, toegenomen (1,1 miljard euro). Woningeigenaren behalen een economisch voordeel doordat ze geen huur betalen maar wel woondiensten consumeren. Deze woondiensten worden ook tot de inkomsten uit productieactiviteiten gerekend.

 

Bron: CBS

Lees ook…

Gezinnen met hoogste inkomens verhuizen het meest

Jonge gezinnen met een huishoudinkomen behorend tot de hoogste 20 procent verhuisden vaker dan gemiddeld. Dat geldt landelijk, maar wederom sterker in de grote steden. Zo verruilde iets meer dan de helft van de jonge Amsterdamse gezinnen met een hoog inkomen de grote stad voor een andere gemeente. Van de gezinnen die niet tot de hoogste 20 procent behoren, vertrok minder dan een derde. Dit meldt het CBS.

Beschikbaar inkomen en schulden huishoudens stijgt

De schulden van de Nederlandse huishoudens (incl. instellingen zonder winstoogmerk) bedroegen eind juni 2017 ruim 760 miljard euro, ruim 3 miljard euro meer dan eind maart.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 dec 2017

Laatst gewijzigd

22 dec 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.