Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
27 dec 2017 Nieuws

Kamerbrief inzake motie over een hypotheek met lagere maandlasten

Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het stapsgewijs omzetten van een hypotheek, om zo de maandlasten te kunnen verlagen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamerbrief" (pdf, 2 pagina's)

Zorgplicht

In de eerdere Kamerbrief is ook aangegeven dat, indien een consument zijn hypotheek stapsgewijs wil omzetten, regelgeving dit niet in de weg staat. In deze Kamerbrief is toegelicht dat het omzetten van hypotheekdelen niet in alle gevallen (financieel) aantrekkelijk is voor de consument. Omzetten van hypotheekdelen naar een andere kredietaanbieder leidt tot een complexe situatie voor de consument, aangezien deze zo meerdere hypotheek-overeenkomsten aangaat, met verschillende rentetarieven en mogelijk ook verschillende hypotheekvoorwaarden.
Hypotheekverstrekkers dienen zich vanuit hun zorgplicht ervan te verzekeren dat de nieuwe hypotheekovereenkomst verantwoord is en passend is bij de
persoonlijke situatie van de consument.

AFM

De AFM heeft opnieuw aangegeven vanuit de financiële regelgeving of het toezicht geen belemmeringen te zien voor het stapsgewijs omzetten van
een hypotheek naar een andere kredietaanbieder. Wel geeft de AFM aan dat het verstandig is om ook de mogelijk nadelige gevolgen van dit voorstel goed in kaart te brengen. Consumenten hebben nu de mogelijkheid voor langere periodes de rente vast te zetten. Ook kent een aantal aanbieders een ruimere vergoedingsvrije ruimte waardoor huizenbezitters meer mogelijkheden tot extra aflossen hebben.
Het zou volgens de AFM niet in het belang van consumenten zijn als het huidige voorstel dit aanbod beperkt doordat de markt hierop anticipeert.

NVB

De NVB geeft aan dat de vergoedingsvrije ruimte van 10% tot 20% bedoeld is voor mensen die uit eigen middelen een deel van hun hypotheek vervroegd willen aflossen op hun hypotheekschuld. De motie beoogt een constructie die het ook mogelijk maakt om met nieuwe financiering af te lossen. Dit is in praktijk dus geen aflossen, waarvoor deze ruimte eigenlijk bedoeld is. Een dergelijke constructie brengt voor de bank extra kosten en onzekerheid met zich die tot hogere hypotheekrentes kan leiden.

Vervolgoverleg

Met het ministerie van BZK, de AFM en de NVB is afgesproken de motie te agenderen voor het Platform Hypotheken, waarbij ook hypotheekadviseurs, het
Nibud en de Vereniging Eigen Huis betrokken worden.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.