Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 jan 2018 Nieuws

Zeer beperkte stijging woonlasten

De stijging van de woonlasten in de grote gemeenten is dit jaar zeer beperkt. Huurders betalen 0,3 procent meer, eigenaar-bewoners 0,6 procent. Dat is veel minder dan de inflatie. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2018, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Onderzoeksrapport" (pdf, 29 pagina's)

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 38 grote gemeenten, waar 40 procent van de Nederlandse bevolking woont.

Woonlasten eigenaar-bewoners

De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die hun woning bezitten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld met 4 euro (0,6 procent) tot 677 euro per jaar.

Woonlasten huurders

Huishoudens in een huurwoning betalen afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing. Zij betalen in 2018 gemiddeld 1 euro meer (0,3 procent).

Stijging ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing allemaal lager dan inflatie

De beperkte stijging van de woonlasten komt doordat de gemiddelde stijging van alle drie tarieven lager is dan de inflatie (die naar verwachting 1,6 procent is in 2018).

Stijging ozb 1,1 procent

Huurders betalen geen ozb aan de gemeente, huiseigenaren wel: in 2018 gemiddeld 238 euro. Dat is 1,1 procent meer dan vorig jaar.

Afvalstoffenheffing

Een meerpersoonshuishouden betaalt gemiddeld 274 euro aan afvalstoffenheffing, 0,2 procent meer dan vorig jaar. Met deze heffing wordt de afvalinzameling en –verwerking bekostigd.

Rioolheffing

Gemeenten kunnen kiezen of zij een de aanslag voor de rioolheffing sturen naar woningeigenaren, huurders of beide.

Onzichtbare precariobelasting

Huishouden betalen via het drinkwaterbedrijf en de beheerder van het energienetwerk soms ongemerkt ook precariobelasting op ondergrondse leidingen. In 2017 heeft de regering besloten om de mogelijkheid om precariobelasting te heffen op kabels en leidingen af te schaffen. Omdat de inkomsten substantieel kunnen zijn wordt de belasting pas per 1 januari 2022 afgeschaft. Gemeenten hebben zo de tijd om op andere wijze inkomsten te genereren.
In 2018 heffen 14 grote gemeenten zo’n precariobelasting. Dat levert ze vaak enkele miljoenen euro’s op. De ozb kan daardoor lager blijven.

Nutsbedrijven

Nutsbedrijven rekenen precario als kosten door aan klanten, huishoudens dus. De feitelijke woonlasten zijn daarom hoger dan de som van ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Gemeenten met precario lijken goedkoper dan zij zijn. Omdat netbeheerders de aanslag moeten doorberekenen aan alle klanten, ook die in gemeenten zonder precario, is echter niet helder hoe hoog de feitelijke woonlasten zijn.

 

Bron: COELO

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 jan 2018

Laatst gewijzigd

16 jan 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.