Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
17 jan 2018 Nieuws

Gerechtshof Amsterdam stelt vermogensrendementsheffing aan de kaak

Voor het jaar 2014 concludeert het Hof dat het reële rendement op risicovrije beleggingen over een lange termijn in aanzienlijke mate afwijkt van het bij de invoering van de vermogensrendementsheffing voorziene (reële) rendement van 4%.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op ‘regelniveau’ is sprake van een schending van de op grond van art. 1 EP vereiste ‘fair balance’.

De aan de wetgever toekomende (ruime) beoordelingsmarge en de rechtsstatelijke positie van de rechter houden in dat de wetgever enige tijd moet worden gegund om in de geconstateerde disbalans te voorzien. De aanslag inkomstenbelasting 2014 blijft derhalve in stand.

Lees hier de volledige uitspraak.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rekenmodel bepalen vermogensrendementsheffing (BP2018)

In het Belastingplan 2016 is een wijziging van de berekening vermogensrendementsheffing Box 3 voorgesteld. Aan de hand van een rekenmodel kan uitgerekend worden hoeveel de te betalen belasting wordt op basis van het wetsvoorstel BP2016. Update: BP2018

Geen afwijkend standpunt vermogensrendementsheffing 2015

Naar het oordeel van de rechtbank is de vermogensrendementsheffing van box 3 op het niveau van de regelgeving ook voor het jaar 2015 niet in strijd met artikel 1 van het EP.
Eerder hebben diverse rechtbanken dit ook al beslist over de jaren 2012/2014 en de Hoge Raad over de jaren 2010 en 2011.

Kamervragen over box-3 heffing

Staatssecretaris E. Wiebes heeft gereageerd op Kamervragen over de ongevraagde voorlopige aanslag 2017 en de vermogensrendementsheffing.

Rechtbanken zitten op een lijn met rechtspraak vermogensrendementsheffing over spaartegoeden

Net als de rechtbanken Zeeland-West-Brabant en Noord-Nederland heeft ook de belastingkamer van de rechtbank Noord-Holland de vermogensrendementsheffing over spaartegoeden in een proefproces in stand gelaten.

Inmiddels zijn er ook Kamervragen gesteld over de vermogensrendementsheffing (nog niet beantwoord).

Vermogensrendementsheffing over spaargeld niet strijdig met eigendomsrecht

De belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een proefproces de vermogensrendementsheffing over spaartegoeden in box 3 in stand gehouden voor de jaren 2013 en 2014. Bij de heffing wordt uitgegaan van een zogenaamd forfaitair rendement van 4%. Dit is een fictief percentage aan rendement waarover belasting betaald moet worden. Voor dit proefproces waren door de Belastingdienst onder meer twee zaken geselecteerd waarin belastingplichtigen stelden dat in de jaren 2013 en 2014 het forfaitaire rendement van 4% teveel afwijkt van het rendement dat daadwerkelijk behaald kan worden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 jan 2018

Laatst gewijzigd

17 jan 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.