Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 jan 2018 Nieuws

Kamervragen over 'Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders"

Staatssecretaris Snel heeft de Tweede Kamer antwoorden gegeven op Kamervragen over het bericht ‘Belastingwijziging benadeelt grensarbeiders uit België en Duitsland’.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamervragen" (pdf, 4 pagina's)

2019

Het bericht in het Financieele Dagblad betreft een maatregel die per 1 januari 2019 ingaat. De maatregel heeft tot doel te voorkomen dat buitenlandse belastingplichtigen via de loonbelasting het belastingdeel van heffingskortingen ontvangen, waarop zij in de inkomstenbelasting geen recht hebben. De circa 350.000 buitenlandse belastingplichtigen die geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn, hoeven daardoor deze heffingskortingen vanaf 2019 niet via de inkomstenbelasting terug te betalen.

Kwalificerend

Alleen de circa 130.000 kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen hebben recht op dezelfde heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen. Zij kunnen deze heffingskortingen via de aangifte inkomstenbelasting achteraf te gelde maken.

Voorlopige aanslag

Maar zij kunnen de heffingskortingen na het invullen van het programma voorlopige aanslag ook via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting gedurende het kalenderjaar te gelde maken. Dit geldt ook voor inwoners van Duitsland die in Nederland werken.

Eenmalig

In verband met controle- en invorderingsmogelijkheden is er echter voor gekozen om bij buitenlandse belastingplichtigen waarbij nog niet eerder is vastgesteld dat zij kwalificerende buitenlandse belastingplichtige waren (zogenoemde ‘nieuwe’ gevallen), de heffingskortingen niet via een voorlopige aanslag gedurende het lopende kalenderjaar uit te betalen. Is echter voor één jaar vastgesteld dat iemand een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is en de omstandigheden (waaronder bijvoorbeeld het dienstverband) niet zijn gewijzigd, dan kan de heffingskorting vervolgens via de voorlopige aanslag in daaropvolgende jaren tijdens het lopende jaar worden uitbetaald. Op die manier kan vanaf 2019 even snel over de heffingskortingen worden beschikt als nu het geval is. Voorlopige aanslagen kunnen automatisch worden gecontinueerd. De aanvraag hoeft dus niet elk jaar opnieuw te worden gedaan.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Pensioenbreuk grensarbeiders

Heel wat grensarbeiders riskeren een aantal jaren zonder pensioen of uitkering omdat de Belgische en Nederlandse regering niet voldoende voorzienig waren. Daarop wezen de Belgische federale Ombudsman, zijn collega van Pensioenen en de Nationale ombudsman uit Nederland. Ze vragen nu snel actie.

Vragen rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer antwoorden gegeven op vragen over de rapportage van fiscale knelpunten voor grensarbeiders. Nader ingegaan wordt o.a. op de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen, gevolgen Wet Uniformering loonbegrip, de 30%-regeling en ontslagvergoeding in een grensoverschrijdende situatie.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 jan 2018

Laatst gewijzigd

22 jan 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.