Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 feb 2018 Nieuws

Onderzoeksvoorstel pensioencommunicatie en introductie Navigatiemetafoor

Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees. Daarom moeten pensioenfondsen en verzekeraars vanaf volgend jaar niet alleen het verwachte pensioen laten zien, maar ook hoeveel je krijgt als het mee- of tegenvalt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dat staat in een brief over pensioencommunicatie die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Download:
- "Kamerbrief" (Word, 6 pagina's)
- "Onderzoeksrapport" (pdf, 35 pagina's)

Nu krijg je nog één bedrag te zien bij ‘te bereiken pensioen’ als je inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat worden straks drie bedragen, op basis van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario.
In die scenario’s is rekening gehouden met economische ontwikkelingen. Zo krijg je een beter inzicht in je mogelijke pensioenbedrag per maand. Dat draagt volgens minister Koolmees bij aan een beter en realistischer beeld van je te verwachten pensioen en de risico’s die daarmee samenhangen.

UPO

Vanaf 2019 moet behalve op www.mijnpensioenoverzicht.nl ook op het jaarlijkse uniforme pensioenoverzicht (UPO) het te verwachten pensioen worden weergegeven door drie bedragen berekend volgens deze drie scenario’s. Dit vloeit voort uit de herziene IORP-richtlijn, die uiterlijk 13 januari 2019 is geïmplementeerd.

Mijnpensioenoverzicht

De website www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt momenteel herbouwd. De oplevering van een volledig nieuwe website zal naar verwachting rond juli 2018 plaatsvinden. Voor gebruikers blijft tijdens de nieuwbouw de huidige site volledig beschikbaar. Bij oplevering biedt de nieuwe site de vertrouwde functionaliteit. Nieuw is dan de volledige raadpleegbaarheid van de site op alle mobiele telefoons en tablets. Het tonen van de navigatiemetafoor met scenariobedragen zal naar verwachting medio 2018 technisch mogelijk zijn. Vervolgens krijgen uitvoerders maximaal 1 jaar de tijd om de benodigde aanpassingen te maken in hun administraties en de technische aansluiting op het pensioenregister goed in te richten. Dit leidt ertoe dat medio 2019 de navigatiemetafoor met de scenariobedragen voor alle deelnemers getoond wordt op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Navigatiemetafoor

De navigatiemetafoor maakt inzichtelijk wat een deelnemer tot nu toe heeft opgebouwd (in dit voorbeeld 950 euro), wat zijn verwachte eindresultaat is als hij tot zijn pensioen dezelfde baan met hetzelfde salaris houdt (in dit voorbeeld 1920 euro) en wat hij kan verwachten als het economisch mee- of tegenzit (in dit voorbeeld 1980 respectievelijk 1590 euro). De scenariobedragen worden uitgedrukt in euro’s van nu en kunnen worden vergeleken met het huidige netto maandsalaris van de deelnemer wanneer hij dat invult. Zo krijgen deelnemers een goede indruk van de koopkracht van hun verwachte pensioen. De navigatiemetafoor wordt weergegeven op www.mijnpensioenoverzicht.nl en er zal bij elk van de pijlen een korte toelichting worden opgenomen.

Navigatiemetafoor

 

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 feb 2018

Laatst gewijzigd

2 feb 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.