Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 feb 2018 Nieuws

In hoger beroep alsnog kwijtschelding restschuld (NHG)

Volgens het Waarborgfonds heeft de voormalige huiseigenaar geen volledige medewerking verleend om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te komen, omdat hij onvoldoende heeft ondernomen om de executoriale verkoop, die over het algemeen tot een lagere opbrengst leidt dan onderhandse verkoop, te voorkomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hij heeft in 2013 weliswaar meegewerkt aan een volmacht voor een onderhandse verkoop, maar de geldgever kon daarna, omstreeks december 2013, geen contact meer met hem krijgen en ook heeft de verkopende makelaar diverse malen voor een dichte deur gestaan, aldus het Waarborgfonds.
Na de tussenuitspraak van 18 oktober 2016 is het Waarborgfonds teruggekomen van de stelling, dat de makelaar diverse malen voor een gesloten deur heeft gestaan. De makelaar heeft echter in ieder geval één keer voor een gesloten deur gestaan en één bezichtiging kan voldoende zijn om een woning te verkopen, aldus het Waarborgfonds.

Beoordeling hoger beroep

De voormalige huiseigenaar betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat hij direct contact heeft opgenomen met de geldgever op het moment dat het voor hem niet meer mogelijk was om zijn vaste lasten te voldoen. De geldgever zou voor hem op zoek gaan naar een oplossing. Ook heeft e voormalige huiseigenaar telefonisch contact opgenomen met het Waarborgfonds. Op 22 oktober 2012 heeft het Waarborgfonds hem per brief tips gegeven om te voorkomen dat hij verder in de problemen zou raken, zoals contact opnemen met de geldgever. Dit had hij echter al gedaan en volgens de geldgever waren er ook andere mogelijkheden dan verkoop. Van hem kon niet verwacht worden dat hij dan zelf de woning in de verkoop zette, terwijl verkoop zou leiden tot een hoge restschuld, aldus de voormalige huiseigenaar.

Verder kan onvoldoende uit de door het Waarborgfonds overgelegde stukken worden afgeleid dat de makelaar bij de eerste bezichtiging van de woning voor een gesloten deur heeft gestaan en dat voor hem een bezichtiging op 7 november 2013 was te voorzien. Het Waarborgfonds heeft geen stukken overgelegd, waaruit blijkt dat de eerste bezichtiging vooraf aan hem is aangekondigd. Hij was niet van die bezichtiging op de hoogte en ook achteraf is hem niet bericht dat deze door zijn afwezigheid niet heeft kunnen plaatsvinden. Daarbij komt dat de makelaar een sleutel had van de woning, zodat bezichtigingen in zijn afwezigheid konden plaatsvinden, aldus de voormalige huiseigenaar.

Beslissing

Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, heeft het Waarborgfonds gezien het voorgaande ondeugdelijk gemotiveerd dat de voormalige huiseigenaar niet heeft voldaan aan het vereiste van volledige medewerking. Het betoog slaagt. Hetgeen de voormalige huiseigenaar voor het overige aanvoert behoeft daarom geen bespreking meer.  Het hoger beroep is gegrond.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

Waarborgfonds krijgt in hoger beroep geen gelijk

Bij besluit van 17 februari 2015 heeft het Waarborgfonds aan [wederpartij, geldlener] medegedeeld dat zij niet in aanmerking komt voor kwijtschelding van de aan de geldgever uitbetaalde verliesdeclaratie. De Raad van State heeft in hoger beroep dit besluit vernietigd.

Raad van State: geen kwijtschelding van de aan de geldverstrekker uitbetaalde verliesdeclaratie

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in hoger beroep een voormalige huiseigenaar in het ongelijk gesteld.

De Stichting WEW had zich op het standpunt gesteld dat het aangaan van dubbele woonlasten door te emigreren naar het buitenland terwijl de woning nog niet was verkocht, de oorzaak van het verlies is. Dat verlies dient voor rekening van appellanten (voormalige huiseigenaren) te blijven, omdat zij de keuze hebben gemaakt om te emigreren en daarbij het risico hebben genomen dat de woning met verlies zou worden verkocht.

RvS: Afwijzing kwijtschelding NHG wegens onvoldoende onderbouwing uitgaven bouwdepot

De Raad van State heeft in hoger beroep een een voormalige huiseigenaar in het ongelijk gesteld. Door het niet voldoende kunnen onderbouwen van de uitgaven uit het verbouwingsdepot van €8.879 blijft de voormalige huiseigenaar met een schuld aan het WEW zitten van ruim €69.000.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 feb 2018

Laatst gewijzigd

2 feb 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.