Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 feb 2018 Nieuws

Kamerbrief tussenstand aflossingsvrije hypotheken

Minister W.B. Hoekstra heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over o.a. de stand van zaken van aflossingsvrije hypotheken. Ook geeft hij aan met een vervolgreactie te komen op de problematiek en de maatregelen die de toezichthouders en de banken voorstellen met betrekking tot aflossingsvrije hypotheken.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aflossingsvrije hypotheken

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in haar meest recente Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) in oktober 2017 aandacht besteed aan de problematiek met betrekking tot het hoge aandeel aflossingsvrije hypotheken in Nederland. Uit het onderzoek van DNB blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse hypotheekschuld bestaat uit leningen waarop niet regulier wordt afgelost.

Daling

Verder blijkt uit het OFS dat de aflossingsvrije schuld de afgelopen jaren gemiddeld met circa 2 procent per jaar daalde, mede als gevolg van vrijwillige aflossingen. De totale aflossingsvrije schuld is sinds 2013 met ruim 30 miljard euro gedaald, en bedraagt op dit moment nog circa 340 miljard euro.

Aanpassingen

Hoewel de aflossingsvrije schuld gestaag afneemt, beschikt een deel van de betreffende huishoudens mogelijk niet over voldoende financiële middelen om hun schuld voor of op de einddatum af te lossen. Het is uiteraard niet zo dat alle klanten met een aflossingsvrije hypotheek in de praktijk een probleem zullen hebben. Dit hangt onder andere af van de individuele vermogenspositie en het inkomen van de klant. Dit stelt klanten in staat de hypotheek tussentijds (gedeeltelijk) af te lossen, of op de einddatum een nieuwe hypotheek aan te gaan.

Plan van aanpak

Het identificeren van mogelijke toekomstige problemen voor consumenten bij het aflopen van aflossingsvrije hypotheken vind ik een belangrijke exercitie. Ook op het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), waar de toezichthouders, het ministerie van Financiën en het Centraal Plan Bureau spreken over risico’s op de financiële markten, is in november 2017 over mogelijke risico’s met betrekking tot aflossingsvrije hypotheken gesproken. Het FSC heeft alle kredietverstrekkers opgeroepen een gerichte aanpak te ontwikkelen waarbij de meest risicovolle klanten met een (volledige) aflossingsvrije hypotheek in kaart worden gebracht en partijen zich inzetten om deze klanten te activeren. Het FSC verwacht dat de sector het ontwikkelen van een dergelijke aanpak voortvarend oppakt en waar mogelijk best practices opstelt. De toezichthouders zullen de voortgang hiervan monitoren.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Gerichte aanpak voor aflossingsvrije hypotheken gewenst

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 14 november 2017 gesproken over de risico’s van aflossingsvrije hypotheken. Naar aanleiding daarvan roept het comité kredietverstrekkers op een gerichte aanpak te ontwikkelen en intermediairs daarbij te betrekken.

DNB pleit voor voortvarende aanpak aflossingsvrije hypotheken

De Nederlandse hypotheekschuld bestaat voor meer dan de helft uit leningen waarop niet regulier wordt afgelost. Het risico bestaat dat huishoudens met dergelijke hypothecaire leningen niet over voldoende financiële middelen beschikken om deze voor of op de einddatum af te lossen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 feb 2018

Laatst gewijzigd

7 feb 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.