Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
8 feb 2018 Nieuws

Afhandeling bezwaren crisisheffing

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) ongegrond zijn. Eerder kwam de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel. Bezwaren tegen de crisisheffing die met een vaststellingsovereenkomst zijn aangehouden, worden nu door de Belastingdienst afgehandeld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het EHRM heeft op 7 december 2017 in 3 zaken, waarvan 2 proefprocedures, uitspraak gedaan (kenmerknummer 46184/16). Het Hof heeft de bezwaren tegen de crisisheffing afgewezen. Het Hof vond de crisisheffing niet in strijd met het antidiscriminatiebeginsel (artikel 14 EVRM) en niet in strijd met het beginsel van het ongestoorde recht op eigendom (artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM).

De Hoge Raad had de bezwaren tegen de crisisheffing al in een eerdere proefprocedure, op 29 januari 2016, ongegrond verklaard . Hiermee zijn de bezwaren tegen de crisisheffing in proefprocedures door de hoogste rechters beoordeeld en afgewezen.

Wat betekent dit voor u?

Hebt u bezwaar gemaakt tegen de crisisheffing en daarna een vaststellingsovereenkomst gesloten? Dan krijgt u binnenkort een brief van de Belastingdienst over de afhandeling van uw bezwaar. Zoals afgesproken in de vaststellingsovereenkomst zijn de uitspraken in de proefprocedures leidend voor de beslissing van de Belastindgdienst op uw bezwaar.

Bron: Belastingdienst

Lees ook…

Hoge Raad: Crisisheffing toegestaan

De Hoge Raad heeft in een uitspraak bevestigd dat de pseudo-eindheffing hoog loon gehandhaafd kan blijven. Belastingen vormen in beginsel een inmenging in het door artikel 1 EP gegarandeerde ongestoorde genot van eigendom.

Vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing)

De reactietermijn om via een vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon aan te sluiten bij proefprocedures, is door de Belastingdienst verlengd tot en met 16 september 2014.

Rechtbank Den Haag laat crisisheffing in stand

De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de zogenoemde crisisheffing van het kabinet niet in strijd is met de wet en internationale verdragen. Een aantal werkgevers was naar de rechter gestapt om bezwaar te maken tegen de crisisheffing. De rechtbank verwerpt deze bezwaren, omdat belastingwetgeving deze heffing niet in de weg staat.

Ruim half miljard opbrengst door crisisheffing

De crisisheffing 2012 heeft ruim 628 miljoen euro opgebracht. Deze heffing moet worden betaald over het loon boven 150 duizend euro. Ruim de helft van de opbrengst komt uit de financiële en zakelijke dienstverlening. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 feb 2018

Laatst gewijzigd

8 feb 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.