Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 mrt 2018 Nieuws

Kifid verlegt explainrisico naar geldverstrekker

Consument en haar partner hebben een hypotheekadviseur benaderd vanwege de wens om een grotere woning aan te kopen om voor hun ernstig gehandicapte zoon te zorgen. De hypothecaire geldlening is verstrekt op basis van het saldo op de bankrekeningen van de gehandicapte zoon, waarop een zogenoemde BEM-clausule van toepassing is en op het persoonsgebonden budget (PGB) dat Consument en haar partner ontvingen voor de gehandicapte zoon. Na het overlijden van de gehandicapte zoon, hadden Consument en haar partner geen recht meer op het PGB en konden zij de maandlasten moeilijk opbrengen. Consument heeft gesteld dat sprake is van overkreditering, nu zij geen eigen middelen ter beschikking heeft en het PGB onzeker was.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Overkreditering?

Ter beoordeling ligt de vraag voor of de Adviseur tekort is geschoten in zijn zorgplicht aangaande het advies, waardoor Consument bij de Bank een te hoge geldlening heeft afgesloten, met overkreditering als gevolg.

Zorgplicht

In onderhavig geval is de Adviseur opgetreden als bemiddelaar. De Commissie overweegt dat van de Adviseur als bemiddelaar bij (hypothecaire) geldleningen mag worden verwacht dat hij onderzoek doet naar de financiële positie van zijn cliënt, zodat hij zich een afgewogen oordeel kan vormen over de vraag of zijn cliënt naar redelijke verwachting over voldoende bestedingsruimte zal kunnen beschikken om aan de verplichtingen uit hoofde van de geldlening te kunnen voldoen. In onderhavig geval kan de Adviseur niet verantwoordelijk gehouden worden voor de uitkomst van de door de Bank uitgevoerde kredietwaardigheidstoets en de Commissie licht dit als volgt toe.

Verleggen verantwoording naar geldverstrekker

De Adviseur heeft de wensen van Consument geïnventariseerd en haar financiële positie in kaart gebracht. Vervolgens heeft de Adviseur, gelet op de complexiteit van de situatie, de Bank benaderd. De Adviseur heeft bij de Bank geïnformeerd naar de mogelijkheden voor het verstrekken van een hypothecaire geldlening aan Consument en haar partner. Bij dit verzoek heeft de Adviseur de inkomensgegevens en de financiële middelen van Consument en haar partner overgelegd. De Bank heeft bepaald welk bedrag zij maximaal wilde financieren. Aan de hand van de door de Bank verstrekte gegevens is Consument op zoek gegaan naar een woning.

Aan de Bank, die als aanbieder heeft gefungeerd, lag de verplichting om te beoordelen of er, gelet op de aanwezige inkomsten, de bestendigheid daarvan en de waarde van het onderpand, sprake was van verantwoorde kredietverstrekking. De Adviseur mocht hierbij uitgaan van de informatie verstrekt door de Bank. Daarbij merkt de Commissie op dat niet ter discussie staat dat de lasten van de geldlening tot het moment van overlijden van de zoon eind 2015 betaalbaar waren en betaald werden.

Lees hier de volledige uitspraak.

Beslissing

De Commissie wijst de vordering af.

Bron: Kifid

Lees ook…

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 mrt 2018

Laatst gewijzigd

2 mrt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.