Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
19 mrt 2018 Nieuws

BKR: Niet aantoonbare verzending brieven

Consument vermoedt dat een derde met zijn gegevens in 2008 de lening heeft afgesloten bij Wehkamp. Consument is pas in december 2016 bekend geworden met de lening, nadat zijn tussenpersoon in het kader van het regelen van een hypothecaire lening ter financiering van de aankoop van de woning, hem erop wees dat op zijn naam een lening is geregistreerd in het CKI.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Om de koop van de woning niet in gevaar te brengen, heeft [eiser] de lening in januari 2017 afgelost, met rente en kosten. Wehkamp heeft hem nooit bericht over de lening, de ontstane achterstand of de voorgenomen BKR-registratie.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande het volgende. Ook als consument de lening zelf is aangegaan voor de aanschaf van een wasmachine en van identiteitsfraude geen sprake is, blijkt nergens uit dat de voornoemde brieven in 2008 zijn verstuurd en dat consument is gewaarschuwd voor (de gevolgen van) een BKR-registratie. Wehkamp heeft niets overgelegd, terwijl niet in geschil is dat juist om een negatieve registratie te voorkomen een zogeheten vooraankondigingsbrief moet worden gestuurd door de kredietverstrekker. Verder heeft Wehkamp erkend dat zij of haar incassogemachtigde na 2008 niets meer heeft gedaan om tot inning van de vordering te komen.

Onbekendheid

Gelet hierop valt niet uit te sluiten dat consument pas in december 2016 voor het eerst van de lening en de ontstane betalingsachterstand heeft gehoord of dat hij er op dat moment pas weer aan werd herinnerd, en dat hij maar gauw heeft betaald in januari 2017 om de koop van de woning niet in gevaar te brengen. In de omstandigheden van het geval is niet aannemelijk geworden dat de langdurige duur van de aflossing (volledig) aan [eiser] valt toe te rekenen en dat de betalingsachterstand is ingegeven door een tekortschietende betalingsmoraal. Dat de achterstand (mede) is ontstaan door overcreditering of een andere problematische schuldensituatie van [eiser] , is voorts gesteld noch gebleken.

Financiële situatie

Wehkamp heeft bovendien erkend dat consument een gezonde en stabiele financiële situatie heeft en dat zijn financiële situatie toelaat dat hij een hypothecaire lening zal kunnen krijgen ter financiering van de aankoop van zijn woning. Van (een) andere negatieve BKR-registratie(s) of van (actuele) schuldenproblematiek is niet gebleken.

Gelet op het vorenstaande kan in de omstandigheden van het geval naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet worden betoogd dat de onderhavige negatieve BKR-registratie nodig is ter beperking van financiële risico’s bij kredietverlening aan [eiser] , of ter voorkoming en bestrijding van misbruik en fraude door [eiser] , en evenmin om overcreditering en andere problematische schuldsituaties voor consument te voorkomen.

"veroordeelt Wehkamp om onverwijld, doch uiterlijk binnen drie dagen na betekening van dit vonnis, de A2 codering bij de registratie van de kredietovereenkomst met contractnummer ... in het CKI van het BKR te (doen) verwijderen"

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

BKR codering en aankoop woning

Opnieuw is een uitspraak gedaan door de rechtbank waarbij de consument in het gelijk is gesteld met zijn vordering tot het verwijderen van een BKR registratie.
Eerder is ook een uitspraak gedaan inzake het inkorten van de registratieduur van 5 jaar.

Scheiden? Denk dan ook aan verzendhuis kredieten!

De Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie heeft een uitspraak gedaan over een BKR registratie, waarbij betrokkene een betalingsachterstand registratie kreeg wegens een betalingsachterstand van diens ex-partner.

Uw mening

 
A.C. Bogerd
19 mrt 2018
Ik vind het onbegrijpelijk dat juist de fin.organisaties weer de dans ontspringen. Veel schade veroorzaken hun klienten en dat de rechterlijke macht wederom geen schadevergoeding toekent aan de klient van WEKAMP, zodanig hoog dat men de volgende keer bij welke klient danook wel iets zorgvuldiger te werk zal gaan. Hier moet gewoon een flinke boete aan Wehkamp worden opgelegd ten gunste van klient, die immers een flinke schade en immateriele schade heeft opgelopen !
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 mrt 2018

Laatst gewijzigd

19 mrt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.