Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 apr 2018 Nieuws

UWV monitor ontwikkelingen Ziektewet

In de UWV-monitor staan de ontwikkelingen in het beroep op de ZW en WIA centraal. Daarbij wordt gekeken naar de verschillen tussen ex-werknemers van kleine, middelgrote en grote bedrijven en verschillen tussen ex-werknemers van eigenrisicodragers en publiek verzekerde werkgevers. Dit om te kunnen beoordelen het beroep op de ZW conform het doel van de wet Bezava inderdaad vermindert.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Instroom ZW

De verwachting is dat de instroomkans in de ZW van eindedienstverbanders is gedaald bij (middel)grote bedrijven.

Bij de eindedienstverbanders van reguliere bedrijven is er inderdaad sprake van een daling van het instroompercentage ZW van 0,6% in 2012 naar 0,4% in 2016. Het instroompercentage bij grote bedrijven is echter minder sterk gedaald dan bij kleine bedrijven, dit ondanks het feit dat grote bedrijven met de invoering van premiedifferentiatie een financiële prikkel hebben om de instroom te beperken.

Bij eindedienstverbanders van uitzendbedrijven stijgt de instroom in de ZW fors, van 1,9% in 2012 naar 6,5% in 2016. Zowel bij kleine als grote bedrijven, als bij publiek verzekerde werkgevers als eigenrisicodragers. Het is echter niet zinvol om deze ontwikkeling te duiden in het licht van de premieprikkel van de wet Bezava. De stijging is een gevolg van het feit dat veel uitzendbedrijven zich de afgelopen jaren in toenemende mate hebben laten indelen in andere sectoren (‘vaksectoren’). Hierbij worden werknemers uitgezonden onder tijdelijke contracten in plaats van met uitzendbeding. Sinds mei 2017 is de indeling van uitzendbedrijven ‘bevroren’.
De bevriezing zal in stand blijven totdat de nieuwe systematiek van WW-premiedifferentiatie naar contractvorm operationeel is.

De verwachting is dat de instroomkans in de ZW van uitzendkrachten niet is gedaald (de uitzendovereenkomst eindigt bij ziekte). De instroom in de ZW van uitzendkrachten met uitzendbeding is verder gedaald van 44% in 2012 naar 37% in 2015. De daling is het gevolg van de marktverschuiving zoals hierboven toegelicht.

Uitstroom ZW

Sinds 2013 stromen meer vangnetters aan het begin van het 2e ziektejaar uit de ZW, dit is een gevolg van de eerstejaarsziektewetbeoordeling. Deze zorgt ervoor dat bij grofweg 1 op de 3 vangnetters de ZW wordt beëindigd. Vanaf 2013 stroomt een kleiner percentage van de eindedienstverbanders door naar de WIA. Bij uitzendkrachten met uitzendbeding is de doorstroom in 2014 niet lager dan voor de introductie van de wet Bezava.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Monitoring en evaluatie pilots Ziektewet

Het eindrapport “Monitoring en evaluatie pilots Ziektewet” is gepubliceerd. Deze pilots vloeien voort uit het Sociaal Akkoord, waarin is afgesproken dat sociale partners door middel van innovatieve werkwijzen de instroom in de WIA terugdringen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 apr 2018

Laatst gewijzigd

16 apr 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.