Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 mei 2018 Nieuws

Uitleg begrip 'woning'

De ‘woning’ van een werknemer in de bouw is de plaats waar deze werknemer in de periode die het werk duurt, zijn reguliere verblijfplaats heeft. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Deze uitleg gaat over art. 55 van de CAO Bouwnijverheid. Daarin staat dat als het werk zo ver van de woning van de werknemer is gelegen dat dagelijks huiswaarts keren van de werknemer onredelijk zou zijn, de kosten van onder meer huisvesting voor rekening van de werkgever komen.

De FNV betoogde dat bij arbeidsmigranten in de bouw de ‘woning’ hun woonplaats in het land van herkomst is. Daardoor zou de werkgever op grond van art. 55 CAO onder meer gratis huisvesting in de buurt van de werkplaats moeten verzorgen. De werkgever vond dat ‘de woning’ van een arbeidsmigrant de plaats is van waaruit hij in Nederland zijn werkzaamheden verricht. De arbeidsmigrant moet daarom zelf voor die woning betalen.

Het hof gaf de werkgever gelijk. De FNV stelde daarop beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft het beroep van de FNV tegen de uitspraak van het hof verworpen. Hij volgt daarmee het advies van advocaat-generaal Drijber. Volgens de Hoge Raad hangt het van alle omstandigheden van het geval af wat de ‘woning’ van de werknemer is in de zin van de cao. Onder meer is van belang waar de werknemer tijdens de duur van het werk doorgaans in het weekeinde, of andere wekelijkse werkonderbreking, verblijft. Ook is van belang welke reisafstand bestaat tussen het werk en de mogelijk als ‘woning’ in aanmerking te nemen plaatsen.

De ‘woning’ van een werknemer in de zin van de CAO kan door de uitleg van de Hoge Raad een andere plaats zijn dan de gewone verblijfplaats van de werknemer. Daarbij gaat het om de plaats waar de werknemer het permanente centrum van zijn belangen heeft gevestigd met de bedoeling daaraan een vast karakter te geven (dus bijvoorbeeld de plaats waar zijn gezin woont). Volgens de Hoge Raad maakt voor de vraag wat de ‘woning’ van de werknemer is niet uit of de gewone verblijfplaats van de werknemer al dan niet in Nederland is gelegen. Daarom is, anders dan de FNV had aangevoerd, geen sprake van ongelijke behandeling tussen Nederlandse werknemers en werknemers uit andere lidstaten van de EU.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

Kunnen 2 zelfstandige woningen als 1 hoofdverblijf worden aangemerkt?

De Rechtbank Noord-Holland heeft een uitspraak gedaan over de vraag of de hypotheekrente aftrekbaar was. Voor de toepassing van de Wet waardering onroerende zaken sprake is van twee afzonderlijke onroerende zaken (benedenwoning en bovenwoning).
Belastingplichtige en zijn vriendin stonden ingeschreven op respectievelijk het adres van de bovenwoning en het adres van de benedenwoning.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.