Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
18 mei 2018 Nieuws

Kort geding verwijderen BKR registratie

De Rechtbank Amsterdam heeft in een kort geding een consument in het ongelijk gesteld. Dit ondanks de argumenten van de consument.
Het belang van eiser bij verwijdering van de registraties is met name gelegen in het kunnen verkrijgen van een hypothecaire geldlening voor de financiering van een recent door hem aangekochte woning in [woonplaats] , zodat hij samen met zijn nieuwe partner zijn leven (verder) op orde kan krijgen, dichter bij de kinderen uit zijn vorige huwelijk kan gaan wonen zodat de reisafstanden worden verkleind, en een passende werkkamer kan inrichten voor het bestuur van zijn groeiende bedrijf. Daarnaast heeft eiser naar voren gebracht dat de BKR-registraties zowel privé als zakelijk een belemmering vormen voor verkrijging van nieuwe kredieten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hoewel de argumenten van eiser niet alleen invoelbaar zijn, maar ook zeker gewicht in de schaal leggen, zijn zij noch op zichzelf, noch in onderling samenhang, voldoende zwaarwegend in verhouding tot het met de verwerking van de persoonsgegevens te dienen doel, om de geldverstrekker tot ongedaanmaking van de registraties te verplichten.

Tussentijdse beoordeling

Hoewel de achterstanden volgens eiser zijn veroorzaakt door zijn ex echtgenote neemt dit niet weg dat hij tot aanzuivering daarvan was gehouden, en staat vast dat de desbetreffende restschuld ook thans nog niet (volledig) is voldaan. Vanwege de openstaande restschuld kan nog niet in het CKI worden ingevoerd dat deze inmiddels is afgelost, zodat ook de vijfjaarstermijn gedurende welke de registratie voortduurt, nog niet is aangevangen. Eerst nadat eiser zijn deel van de restschuld heeft voldaan, kan (te zijner tijd) worden beoordeeld of zijn belangen zwaarder wegen dan de belangen die met de registratie gedurende vijf jaren zijn gediend. Daarbij wordt opgemerkt dat, na verstrijken van een periode van drie jaren, de dan nog wel aanwezige belangen bij voortduren van de registratie, in gewicht gaan afnemen in relatie tot de belangen bij verwijdering daarvan.

Hypotheekaanvraag

Verder is van belang dat eiser heeft erkend dat hij geen aanvraag voor een hypothecaire geldlening heeft gedaan bij een of meerdere erkende geldverstrekker(s), zodat voorshands niet gebleken is dat hij geen hypothecaire geldlening zou kunnen verkrijgen door de BKR-registraties. Dat uit het advies van zijn hypotheekadviseur kan worden afgeleid dat eiser inmiddels alleen door de registraties geen hypothecaire geldlening kan afsluiten bij Woonfonds, maakt dat niet anders, nu in dat advies ook staat (en overigens van algemene bekendheid is) dat de daadwerkelijke beoordeling en goedkeuring altijd door de geldverstrekker (in dit geval Woonfonds) zelf plaatsvindt. Hoewel het (ook) een feit van algemene bekendheid dat een kredietaanvraag lastiger is door een BKR-registratie, is honorering daarvan niet volledig uitgesloten. Dit geldt in het onderhavige geval temeer nu het inkomen van zijn partner niet in de aanvraag lijkt te zijn betrokken.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Consument krijgt geregeld gelijk bij geschillencommissie BKR

Met 5 gepubliceerde uitspraken van de Geschillencommissie is de consument in 3 uitspraken in het 'gelijk' gesteld. Zo wordt ook in de beoordeling meegenomen of de kosten van de verkopende makelaar bij verkoop van de woning met restschuld meetellen in de totale restschuld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 mei 2018

Laatst gewijzigd

18 mei 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.