Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 mei 2018 Nieuws

Keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaanspraken

Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer over welke belemmeringen er zijn om pensioendeelnemers de keuzemogelijkheid te bieden om de waarde van het pensioen over te dragen naar een pensioenuitvoerder waar de pensioendeelnemer in het verleden pensioen heeft opgebouwd, en of en hoe deze belemmeringen zijn te overkomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamerbrief" (pdf, 4 pagina's)

Met deze Kamerbrief wordt ingegaan op een eerdere motie om in kaart te brengen welke belemmeringen er zijn om pensioendeelnemers de keuzemogelijkheid te bieden om de waarde van het pensioen over te dragen naar een pensioenuitvoerder waar de pensioendeelnemer in het verleden pensioen heeft opgebouwd, en of en hoe deze belemmeringen zijn te overkomen. Die motie is aangenomen bij de behandeling van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen. Het verzoek in die motie heeft betrekking op individuele waardeoverdracht in het algemeen. Het heeft daarmee een bredere strekking dan de regeling van automatische waardeoverdracht van een klein pensioen in de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

Gevaar van risicoselectie

Bij een keuzerecht naar een eerdere pensioenuitvoerder ontstaat het gevaar van risicoselectie. Dat gevaar ontstaat als de deelnemer dat doet vanuit het motief dat hij meent dat zijn belangen bij een eerdere pensioenuitvoerder beter zijn geborgd dan bij een latere pensioenuitvoerder. Bijvoorbeeld omdat de eerdere pensioenuitvoerder een betere vermogenspositie of een aantrekkelijkere pensioenregeling heeft dan een andere pensioenuitvoerder. Er kunnen ook andere, immateriële, motieven zijn (betere voorlichting, vertrouwd gevoel, e.d.). Maar al die motieven zijn op voorhand niet te scheiden. Wel veroorzaken de voordelen die de deelnemer met een keuze probeert te bereiken, nadelen/kosten bij de overige deelnemers in die regelingen. Dat kan de solidariteit en collectiviteit ondermijnen.

Effect op de kosten

De mogelijkheid om te kiezen naar welke pensioenuitvoerder de pensioenaanspraak wordt overgedragen, leidt waarschijnlijk tot hogere kosten en tot verschuiving van kosten. Bij een keuze voor een eerdere pensioenuitvoerder moet zowel de vorige uitvoerder als de uitvoerder van de nieuwe werkgever altijd de kosten maken voor het uitbrengen van de offerte. Anders kan de deelnemer niets vergelijken. Doordat meer pensioenuitvoerders kosten maken voor het uitbrengen van de offerte, stijgen per saldo de kosten.


Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 mei 2018

Laatst gewijzigd

22 mei 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.