Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
20 jun 2018 Nieuws

Vrijwillige verzekering (ZW en WIA) bij UWV

In een Kamerbrief geeft minister W. Koolmees een toelichting op een praktijkcasus. Betrokkene was werkzaam als zelfstandige in een eenmanszaak. Hij heeft toen een vrijwillige verzekering voor de ZW en de WIA bij het UWV afgesloten. Na verloop van tijd heeft hij de rechtsvorm van zijn bedrijf gewijzigd en zijn eenmanszaak omgezet in een Besloten Vennootschap (BV).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Van die BV is de betrokkene directeur-grootaandeelhouder (DGA), tevens enig aandeelhouder geworden. Kennelijk heeft hij deze wijziging niet doorgegeven aan het UWV. Op een bepaald moment meldt hij zich ziek en komt de vrijwillige verzekering ZW niet tot uitkering, terwijl hij hiervoor wel premie betaald heeft.

Een van de gevolgen van de oprichting van een BV is dat de DGA in dienst komt van de BV en werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW). Een DGA van een BV moet zichzelf daarom – ook voor de loonbelasting – een marktconform loon betalen. Dit heeft mede een fiscale achtergrond . De verplichting om het loon door te betalen geldt op grond van artikel 7:629 BW eveneens ingeval van ziekte van de DGA omdat hij een arbeidsovereenkomst met de BV heeft.   

DGA

Een DGA is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de ZW, de WIA en de Werkloosheidswet (WW). Wettelijk is namelijk geregeld dat, wegens het ontbreken van de gezagsverhouding bij een DGA, de arbeidsverhouding van een DGA niet als dienstbetrekking wordt beschouwd. Voor de loondoorbetalingplicht tijdens ziekte op grond van de arbeidsovereenkomst speelt het aspect van de gezagsverhouding echter geen rol.

Bij de vrijwillige verzekering voor de ZW geldt het normale regime van de ZW.
Dit betekent dat ook artikel 29, van de ZW geldt. In die bepaling is geregeld dat er geen ziekengeld op grond van de ZW wordt uitgekeerd indien de verzekerde recht heeft op loon. Zoals ik hiervoor heb toegelicht, bestaat er in het geval van een DGA recht op loon uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. Daarom is er geen recht op ziekengeld op grond van de ZW.

De door u voorgelegde casus laat zien dat het van belang is dat ondernemers zich er bewust van zijn welke gevolgen een omzetting van een eenmanszaak naar een andere rechtsvorm zoals een BV kan hebben.

UWV

Het UWV informeert daarover op diverse manieren. Zo adviseert het UWV DGA’s via de website dat een vrijwillige ZW-verzekering afsluiten waarschijnlijk meestal niet nodig is. Daarnaast vermeldt het UWV dit ook in de brief over de nieuwe premiepercentages, die het UWV jaarlijks stuurt aan de vrijwillig verzekerden. Tot slot neemt het UWV schriftelijk contact op met een vrijwillig verzekerde indien het UWV constateert dat iemand die zich vrijwillig verzekerd heeft voor de ZW DGA (geworden) is.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw

De Kennisgroep Belastingdienst heeft antwoord gegeven op twee vragen rondom vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.
1 vraag gaat over de ingangsdatum en 1 vraag over het tijdelijk onderbreken van een voortzetting.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 jun 2018

Laatst gewijzigd

20 jun 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.