Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 jun 2018 Nieuws

Beperkte registratie bij een redelijk vermoeden van schuld van fraude

Een consument heeft zich bij Kifid beklaagd over de registratie van zijn persoonsgegevens door een verzekeraar en over de onderzoekskosten die de verzekeraar in rekening heeft gebracht. Volgens de verzekeraar heeft de consument opzettelijk onjuiste informatie verstrekt bij verschillende meldingen op zijn ongevallenverzekering.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Daarom heeft de verzekeraar de persoonsgegevens van de consument zowel intern als extern geregistreerd en kosten voor het fraudeonderzoek aan de consument in rekening gebracht.

Uitspraak
De Geschillencommissie concludeert dat er geen zwaardere verdenking van fraude is dan een redelijk vermoeden van schuld. De registratie in het Incidentenregister van de verzekeraar en het daaraan gekoppelde Extern Verwijzingsregister is daarom niet gerechtvaardigd. De verzekeraar moet deze registraties doorhalen. Gegeven de omstandigheden zijn de registraties in de Gebeurtenissenadministratie en het Intern verwijzingsregister wel gerechtvaardigd.

Zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld  

In deze klacht gaat het om de vraag of de verzekeraar de persoonsgegevens van deze consument terecht heeft geregistreerd in de interne en externe registers. Uitgangspunt hierbij is dat de verzekeraar zich houdt aan de privacywetgeving en wanneer het om registraties met externe werking gaat aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen van 23 oktober 2013. Omdat registratie in het Extern Verwijzingsregister verstrekkende gevolgen kan hebben voor de consument, worden hieraan hoge eisen gesteld. De te verwerken gegevens zijn strafrechtelijk van aard en dit brengt mee dat deze gegevens in voldoende mate moeten vaststaan. Het moet gaan om zodanige concrete feiten en omstandigheden dat zij een als strafbaar feit te kwalificeren bewezenverklaring kunnen dragen; de enkele verdenking van betrokkenheid bij een strafbaar feit in de zin van een redelijk vermoeden van schuld is niet voldoende.

Het doel van een registratie in het Incidentenregister is namelijk onder meer het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van strafbare gedragingen. Het onderzoek naar de feiten en omstandigheden heeft niet een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld opgeleverd.

Registratie Intern Verwijzingsregister mag  

Wanneer er feiten of gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die de aandacht vragen van een verzekeraar, dan is dat voldoende reden voor opname in de Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister van de verzekeraar. De Geschillencommissie oordeelt dat gezien de feiten en omstandigheden in deze zaak de registraties in de Gebeurtenissenadministratie en in het Intern Verwijzingsregister gerechtvaardigd zijn. De verzekeraar mag deze registraties daarom handhaven.

Onderzoekskosten

Omdat niet is vastgesteld dat er sprake is van opzettelijke misleiding door de consument, heeft de verzekeraar ten onrechte de kosten voor het fraudeonderzoek op de consument verhaald. De verzekeraar moet de door de consument betaalde onderzoekskosten terugbetalen.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid: registratie frauderegister wegens achterhouden informatie is terecht

Consument heeft een kredietaanvraag gedaan en daarbij bankafschriften verstrekt waaruit hij de gegevens van zijn tweede woning verwijderd heeft. Kredietverstrekker heeft Consument daarop geregistreerd in frauderegisters (EVR en Incidentenregister).

Vervalst bankafschrift leidt tot registratie

Uitspraak Kifid. Een consument heeft in het kader van een hypotheekaanvraag opzettelijk een vervalst bankafschrift ingediend bij de bank met het doel de hypotheekaanvraagprocedure te versnellen. De bank heeft dit ontdekt en de persoonsgegevens van Consument opgenomen in het Externe Verwijzingsregister van de SFH.

Vermoeden van fraude geen reden tot opzeggen autoverzekering

Van een verzekeringnemer is de auto gestolen op enig moment gedurende een periode van ruim drie dagen en op de eerste dag in die periode heeft verzekeringnemer een autoverzekering afgesloten. Verzekeringnemer kan de diefstal niet nauwkeuriger in de tijd plaatsen. Verzekeringnemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat de diefstal heeft plaatsgevonden in de verzekerde periode en dat de diefstalschade dus onder de dekking van de verzekering valt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 jun 2018

Laatst gewijzigd

22 jun 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.