Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 jun 2018 Nieuws

Kamervragen over beleggingsverzekeringen

De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over de brief van 19 december 2017 over de actuele stand van de nazorg voor klanten met een beleggingsverzekering.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Activering

Met het «activeren» van klanten met een beleggingsverzekering wordt bedoeld dat verzekeraars de klant aanzetten tot en ondersteunen, zodat de klant een weloverwogen keuze maakt met betrekking tot zijn beleggingsverzekering. Dat kan betekenen dat de klant de keuze maakt om de beleggingsverzekering voort te zetten, te wijzigen of stop te zetten. Om deze keuze te kunnen maken is het noodzakelijk dat de klant inzicht krijgt in de financiële situatie van zijn beleggingsverzekering, overzicht krijgt van zijn verbetermogelijkheden en, indien gewenst, stappen onderneemt om zijn situatie te verbeteren en aldus een weloverwogen keuze maakt over zijn beleggingsverzekering.

Wanneer een klant niet kan worden bereikt of de klant geen weloverwogen keuze aan de verzekeraar kenbaar heeft gemaakt, heeft dit in beginsel geen negatieve invloed op de uiteindelijke activeringsscores. Ondanks de inspanningen van verzekeraars kan het voorkomen dat de contactgegevens van een kleine groep klanten niet te achterhalen zijn of dat klanten echt niet te bewegen zijn een weloverwogen keuze te maken. Deze klanten vormen een zeer beperkte restcategorie. Zo heeft 0,3% van de klanten met een pensioengebonden beleggingsverzekering aangegeven alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze te weigeren.

Overzicht

Verzekeraars zijn verplicht op grond van de Wet financieel toezicht en het besluit Gedragstoezicht financiële markten Wft hun eigen activeringsscores te publiceren op hun eigen website. Daarnaast is de meest actuele stand van zaken van de activering is te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars. Het totaaloverzicht van de activeringsscores is te raadplegen via: www.verzekeraars.nl/activeringsscores.

Financiële sector aan zet

Buitensporige salarisverhogingen in de top van financiële ondernemingen doen afbreuk aan het maatschappelijk draagvlak van de financiële sector. Het is van belang dat Nederland een robuustere, sterkere financiële sector krijgt en dat het vertrouwen in de sector herstelt. De sector heeft weliswaar serieuze stappen gezet, onder meer met de introductie van de eed of belofte en het tuchtrecht, maar het is evident dat er nog veel moet gebeuren. Het is primair de verantwoordelijkheid voor de sector zelf om hiermee aan de slag te gaan. Cultuur en vertrouwen kunnen niet met regelgeving alleen ondervangen worden. Integendeel, een goede corporate governance en gezonde cultuur moeten juist ook komen vanuit de sector zelf. De sector dient zich rekenschap te geven van haar maatschappelijke functie.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Antwoorden Kamervragen over actuele stand van de nazorg voor klanten met een beleggingsverzekering

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de actuele stand van de nazorg voor klanten met een beleggingsverzekering.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 jun 2018

Laatst gewijzigd

22 jun 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.