Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 jun 2018 Nieuws

Tweede nota van wijziging Wijzigingswet financiële markten 2018

Minister Hoekstra van Financiën stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een tweede nota van wijziging bij de Wijzigingswet financiële markten 2018. Ook heeft hij uitgebreid gereageerd op de vragen over de Beleidsdoorlichting financiële markten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download

Deze tweede nota van wijziging strekt er toe het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2018 te wijzigen zodat daarin een aantal technische wijzigingen wordt opgenomen. Het gaat hier hoofdzakelijk om technische verbeteringen ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II).

Vakbekwaamheid

De leden van de SP-fractie steunen een praktische werkwijze om te kunnen beoordelen of een adviseur vakbekwaam is. Zij vinden het zorgelijk dat het huidige systeem veel tijd kost voor de adviseur en de toezichthouder. Zijn er plannen om het voor de toekomst mogelijk te maken een minder intensieve vorm dan de huidige te hanteren voor medewerkers van een adviesbureau? Deze leden willen daar wel op aandringen, omdat het geen goed signaal is dat de vakbekwaamheid van een adviesbureau met de eigenaar als adviseur wel wordt bijgehouden en voor werknemers van grotere kantoren niet. Zij zien hier een gat in het toezicht en willen graag dat dat op een zo praktisch mogelijke manier wordt gedicht.

De AFM kijkt continu of het toezicht op de vakbekwaamheid, voor zowel de AFM als de onder toezichtstaande instelling, efficiënter kan worden ingericht. Een voorbeeld hiervan is het toekomstig gebruik van gegevens uit het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties in het toezicht op de naleving van de vakbekwaamheidseisen. Het is onjuist dat er een gat zit in het toezicht op de vakbekwaamheid van financieel adviseurs. Op alle soorten financiële dienstverleners wordt toezicht gehouden. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo wordt er toezicht gehouden via de reguliere contacten die er zijn tussen de AFM en onder toezicht staande instellingen (in veel gevallen zijn dit de grotere ondernemingen die een vaste accountmanager hebben). Daarnaast wordt toezicht op de vakbekwaamheidseisen meegenomen in lopende onderzoeken waaronder adviesdossieronderzoeken en vindt toezicht plaats door middel van steekproeven. Alle financiële dienstverleners, groot en klein, kunnen en zullen dus geconfronteerd worden met de controle op de vakbekwaamheidseisen.

Voorbeelden van een geslaagde sectorbrede cultuur-verandering in een competitieve markt

Een voorbeeld van cultuurverandering in de financiële sector is de introductie van de bankierseed of –belofte die wordt afgelegd door alle medewerkers die werken bij een bank. Hiermee willen banken – individueel en collectief – de samenleving laten zien waar zij voor staan en waar zij op aangesproken kunnen worden. De bankierseed beoogt zo bij te dragen aan een cultuurverandering in de sector doordat er veel aandacht wordt besteed aan bewustwording, zowel op het moment van het afleggen van de eed als tijdens het dienstverband. Zo organiseren banken onder meer presentaties en worden hierover workshops, dilemmatrainingen en e-learning programma’s gegeven. De correlatie tussen de bankierseed en de cultuurverandering is niet vastgesteld, maar het is de verwachting dat deze positief is. De bankierseed komt voort uit zelfregulering en is inmiddels in wetgeving verankerd.

Een voorbeeld waarbij regelgeving heeft bijgedragen aan een gewenste cultuurverandering is de introductie van het provisieverbod voor financiëledienstverleners en beleggingsondernemingen. De evaluatie van het provisieverbod bij financiëledienstverleners heeft laten zien dat hierdoor de verkeerde prikkels (bijvoorbeeld provisies waardoor producten van een bepaalde aanbieder worden geadviseerd) grotendeels uit de markt zijn verdwenen. Ook is vastgesteld dat de kwaliteit van advies aan consumenten over complexe producten zoals hypotheken en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is verbeterd.

Wat zijn de risico’s van de toename van hypotheekfinanciering door schaduwbanken?

Schaduwbanken zijn niet-bancaire entiteiten die bankachtige risico’s aangaan. Indien echter bij die entiteiten sprake is van een vergelijkbaar financieel toezicht dan zijn dit geen schaduwbanken volgens de definitie van een schaduwbank. Zo kwalificeren niet bancaire partijen zoals verzekeraars of pensioenfondsen die hypotheken financieren niet als schaduwbanken. Het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen is namelijk van vergelijkbare kwaliteit als het toezicht op banken.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 jun 2018

Laatst gewijzigd

28 jun 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.