Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 jul 2018 Nieuws

Informatie over bedreigde personen niet langer in Kadaster

Informatie over mensen die worden bedreigd of een persoonlijk risico lopen, wordt afgeschermd in het Kadaster. Daarnaast komt er een gedragslijn die moet voorkomen dat er onnodig privacygevoelige gegevens worden opgenomen in het Kadaster zodat die ook niet kunnen worden ingezien.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit heeft de ministerraad besloten naar aanleiding van een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de toegankelijkheid van persoonsgegevens via het Kadaster.

Inzage

Tegelijk blijft een snelle en directe toegang tot de openbare registers van belangrijke gegevens over onroerende zaken in het Kadaster essentieel voor de woningmarkt. Het gaat om de rechtstoestand van onroerende zaken voor potentiele kopers en verkopers van woningen, bedrijfspanden en andere onroerende objecten. Als de toegang tot Kadasterinformatie zou worden beperkt, geeft dat langere doorlooptijden van vastgoedtransacties, hogere kosten voor de burger en economische schade omdat de woningmarkt stagneert.

Privacy

Uiteraard is privacy en de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk en daarom heeft het kabinet hierin een zorgvuldige afweging gemaakt. Het Kadaster verstrekt geen informatie voor direct marketing. Het Kadaster voldoet aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) die is ingegaan op 25 mei 2018.

AMvB

In een Algemene Maatregel van Bestuur zal worden geregeld dat de informatie over personen die worden bedreigd bij het Kadaster wordt geblokkeerd. Samen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zullen maatregelen worden genomen om in stukken geen onnodige privacygevoelige gegevens op te nemen.

Zie ook: Internetconsultatie

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Snelheid woningbouw mag niet ten koste gaan van kwaliteit

Voorkom dat de noodzakelijke versnelling van de woningbouw achteraf leidt tot spijt. Versnel alleen in regio’s waar echt een tekort is en zorg voor voldoende kwaliteit. Dit adviseert de Raad van de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud van kwaliteit’.

Openbaarheid van persoonsgegevens bij Kadaster en AVG?

Deze week kwam het Kadaster en de toegankelijkheid van de Openbare Registers in het nieuws. Het Kadaster heeft uitleg gegeven hoe het precies zit.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 jul 2018

Laatst gewijzigd

4 jul 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.