Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 jul 2018 Nieuws

Kamervragen over het bericht ‘Nieuwbouw gebrekkig opgeleverd’

Minister Ollongren heeft Kamervragen over het bericht ‘Nieuwbouw gebrekkig opgeleverd’ beantwoord. Het baart haar zorgen dat uit de keuringen een toename blijkt van gebreken bij oplevering van nieuwbouwwoningen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Navraag bij de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland leert dat zij signalen krijgen dat het aantal fouten in de uitvoering toeneemt.

Onzichtbare gebreken

De opleveringskeuring van Verenging Eigen Huis is een visuele keuring van nieuwbouwwoningen. Zoals uit deze opleveringskeuringen blijkt, zijn er nog veel zichtbare gebreken bij oplevering en krijgt de consument niet vanzelfsprekend wat door aannemers is afgesproken. Naast deze zichtbare gebreken kunnen er ook onzichtbare gebreken zijn die niet bij oplevering zijn geconstateerd.

Gebreken

Om gebreken zoveel mogelijk tijdig op te merken is het van belang dat de bouwconsument zelf alert is en fouten die hij ontdekt snel bij de aannemer meldt. In artikel 7:758 van het Burgerlijk Wetboek is een regeling opgenomen over de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken. Hierin is bepaald dat de aannemer niet aansprakelijk is voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Aanvullend kunnen er waarborg- en garantieregelingen gelden indien de aannemer daarbij is aangesloten.

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Steeds meer gebreken in nieuwbouwwoningen

Vereniging Eigen Huis waarschuwt nieuwbouwkopers om bij de oplevering van hun nieuwe woning scherp te letten op fouten en gebreken. Vorig jaar registreerden bouwkundigen van de vereniging gemiddeld 21 gebreken per woning. Dat is een stijging van maar liefst 40% ten opzichte van de crisisjaren, toen gemiddeld 15 opleveringspunten werden genoteerd. Vereniging Eigen Huis adviseert gemeenten om bij de aanbesteding van nieuwe bouwprojecten de kwaliteit van bouwers mee te laten wegen.

Afschriftbrief over wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren is in een Kamerbrief aan de Eerste Kamer uitgebreid ingegaan op het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

Er is brede consensus bij betrokken partijen dat de kwaliteitsborging op dit moment te wensen overlaat. Bouwconsumenten, zowel particulier als professioneel, hebben onvoldoende inzicht in de kwaliteit van het geleverde bouwproduct en zij staan veelal machteloos bij schade die later pas zichtbaar wordt. Aanpassingen die door eerdere kabinetten in het huidige stelsel zijn doorgevoerd hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.

VEH: Te weinig parkeerplekken bij nieuwbouw

Bij steeds meer binnenstedelijke nieuwbouwprojecten worden weinig of zelfs helemaal geen parkeerplaatsen gerealiseerd. 70 % van de autobezitters vindt dit een groot bezwaar, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 jul 2018

Laatst gewijzigd

4 jul 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.