Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 jul 2018 Nieuws

Verzoek ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid via Kifid slaagt

Na een echtscheiding vraagt een consument de bank om zijn ex-vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. De geldverstrekker weigert dit omdat de consument niet in staat zou zijn om de hypotheeklasten alleen te dragen. De consument beklaagt zich bij Kifid.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Geschillencommissie is van oordeel dat in deze situatie het verlenen van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet betekent dat de bank ernstige schade lijdt, terwijl de belangen van de consument zeer zwaarwegend zijn.

Toestemming verlenen

De bank moet de ex-vrouw ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid onder voorwaarde dat de consument zijn hypotheeklasten blijft voldoen en dat de consument de woning zodanig onderhoudt dat deze niet in waarde daalt.

Zwaarwegende redenen

De Geschillencommissie constateert dat in deze zaak sprake is van zwaarwegende belangen van de consument. Wanneer er geen ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt verleend aan de vrouw, dan moet de woning worden verkocht. Juist de vertrouwde omgeving is voor de kinderen, met psychische problemen, van groot belang voor stabiliteit.

Anders dan ‘standaard’afweging

Doorgaans staat de bank bij een verzoek tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de afweging of de hypotheek met één debiteur of met twee debiteuren kan worden voortgezet. Deze situatie wijkt daarvan af. Omdat op de ex-vrouw de schuldsaneringsregeling van toepassing is, kan de bank een hypotheekschuld niet op de ex-vrouw verhalen. In deze situatie staat de bank niet voor de ‘standaard’afweging, maar is de vraag of de bank de hypotheek met de consument voort wil zetten of dat de bank wil dat de woning wordt verkocht. De Geschillencommissie betrekt in haar oordeel dat de consument momenteel in staat is de hypotheeklasten te voldoen. En dat voor zover er sprake is geweest van betalingsachterstanden, die telkens weer zijn ingelopen.

Redelijkheid

Dit alles leidt tot de slotsom dat in deze specifieke situatie het belang van de consument zeer zwaarwegend is, terwijl de belangen van de bank niet ernstig worden geschaad. In deze situatie is de weigering van de bank om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Tegelijkertijd heeft de Geschillencommissie begrip voor de bezwaren van de bank bij het verlenen van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Om die reden bepaalt de Geschillencommissie dat de bank de ex-vrouw dient te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid onder voorwaarde dat de consument zijn hypotheeklasten blijft voldoen en de woning zodanig onderhoudt dat deze niet in waarde daalt.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Na 11 jaar nog geen ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

In een convenant van 20 maart 2007 hebben partijen afgesproken de vertrokken ex-partner te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en de woning aan de achterblijvende partij (man) te leveren. Mocht dit niet lukken, zal de woning zo spoedig mogelijk verkocht dienen te worden. De man is tot op heden in de woning blijven wonen en heeft de bijbehorende lasten betaald.

Rechtspraak ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

In een procedure tussen gewezen echtelieden vordert een vrouw de verkoop van de woning dan wel de herfinanciering van deze woning door de man, omdat de bank weigert de vrouw te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 jul 2018

Laatst gewijzigd

5 jul 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.