Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
11 jul 2018 Nieuws

Elektronische verstrekking van verzekeringspolissen

Minister Hoekstra reageert middels een Kamerbrief op de vraag of er belemmeringen zijn om bij andere polissen dan de zorgpolis het beginsel in te voeren van “elektronische verstrekking, tenzij bezwaar van de verzekeringnemer”.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het verstrekken van digitale polissen is reeds mogelijk. Ingevolge artikel 156a, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de verzekeringnemer hiervoor wel uitdrukkelijk toestemming te geven.

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis aanhangig. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk de polis van de zorgverzekering langs elektronische weg te verstrekken, tenzij de verzekeringnemer of de verzekerde uitdrukkelijk te kennen geeft dat niet te wensen. Derhalve wordt de situatie van “elektronisch, mits toestemming” vervangen door “elektronisch, tenzij bezwaar”.

Kostenbesparing

In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis is aangegeven dat een bijzonder regime voor de zorgpolis gerechtvaardigd is. De zorgpolis dient jaarlijks door de zorgverzekeraar te worden verstrekt. Dit hangt samen met het feit dat de consument jaarlijks zijn keuze voor de zorgverzekering kan herzien. De jaarlijkse verstrekking van de zorgpolis brengt de nodige kosten met zich. Het wetsvoorstel betekent een aanzienlijke kostenbesparing voor de zorgverzekeraar.

Uitbreiding overige verzekeringspolissen

Indien dit wetsvoorstel door het parlement wordt aangenomen, zal mede op basis van overleg met belanghebbenden, zoals het Verbond van Verzekeraars, de Consumentenbond en de Ouderenbond, en de ervaringen met de werking van de nieuwe regeling in de praktijk worden bezien of uitbreiding van de regeling naar andere verzekeringspolissen is aangewezen.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Digitale zorgpolis wordt de standaard

Het verstrekken van digitale zorgpolissen is reeds mogelijk. Ingevolge artikel 156a, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de verzekeringnemer hiervoor wel uitdrukkelijk toestemming te geven.

Proef met digitaal levensbewijs

AOW- en andere SVB-uitkering gerechtigden die in het buitenland wonen, moeten elk jaar het formulier ‘bewijs van in leven zijn’ naar de Sociale Verzekeringsbank opsturen. Dit gaat per post.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 jul 2018

Laatst gewijzigd

11 jul 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.