Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 aug 2018 Nieuws

Creditcard? Maandelijkse BKR toetsing!

Een consument klaagt bij Kifid over het feit dat de aanbieder van zijn creditcard zijn gegevens maandelijks heeft geraadpleegd in het CKI van het BKR. De consument wordt in het ongelijk gesteld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aan de Commissie ligt de vraag voor of Qander toerekenbaar tekortgeschoten is door de gegevens van Consument maandelijks te raadplegen in het CKI. De Commissie meent dat van een toerekenbare tekortkoming geen sprake is en motiveert dat oordeel als volgt.

Overeenkomst

Vaststaat dat in de kredietovereenkomst is opgenomen dat Qander de gegevens van Consument bij het aangaan van de overeenkomst raadpleegt in het CKI. Vaststaat verder dat Qander de gegevens van Consument naast de toets bij aanvang vanaf 1 januari 2017 heeft geraadpleegd in het CKI. Consument stelt zich op het standpunt dat Qander toerekenbaar tekortgeschoten is door zonder wettelijke verplichting en zonder Consument te informeren zijn gegevens maandelijks te raadplegen in het CKI.

Zorgplicht

Qander heeft toegelicht dit beleid te hanteren met het oogpunt van risicomanagement en op deze wijze uitvoering te geven aan de op haar rustende wettelijke zorgplicht. Qander beroept zich op de in artikel 4:24a van de Wet op het financieel toezicht opgenomen bepaling dat een financieel dienstverlener op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen van de consument in acht neemt. Uit deze doorlopende zorgplicht volgt dat een kredietverstrekker zich ook gedurende de looptijd van een kredietovereenkomst moet informeren over de ontwikkelingen en status hiervan.

AFM

Qander verwijst eveneens naar de door de Autoriteit Financiële Markten (hierna: ‘AFM’) opgestelde leidraad: ‘Consumenten en Incassotrajecten – De verantwoordelijkheden van aanbieders van consumptief krediet bij betalingsachterstanden’. In deze leidraad heeft de AFM bepaald dat kredietverstrekkers een proces moeten hebben waarmee gesignaleerd kan worden dat een klant mogelijk in financiële problemen gaat raken waardoor er een achterstand kan ontstaan. Een periodieke actualisatie van de klantsituatie is tenminste onderdeel van dit proces.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Kifid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 aug 2018

Laatst gewijzigd

1 aug 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.