Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 aug 2018 Nieuws

Gezondheid relevant voor opschorten verdeling boedel na echtscheiding?

Op 15 februari 2012 is de echtscheiding uitgesproken door de rechtbank Overijssel. Tijdens de echtscheidingsprocedure heeft geen verdeling plaatsgevonden. De vertrokken ex-partner is nog niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslagen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

[Eiser: vertrokken ex-partner]
[Gedaagde: achtergebleven ex-partner in voormalige echtelijke woning]

Verdeling gemeenschap

Een ieder die gezamenlijk met een ander een goed (de gemeenschap) bezit kan in beginsel op elk moment verdeling van de gemeenschap vorderen. In beginsel is niemand verplicht tegen zijn of haar wil in onverdeeldheid te blijven. Het kan echter zijn dat de belangen van de andere eigenaren van de gemeenschap (de deelgenoten) zich tegen verdeling verzetten. De rechter kan in dat geval bepalen de verdeling voor een periode van maximaal drie jaren uit te sluiten. In de onderliggende zaak doet [gedaagde] hierop een beroep. Zij stelt tijd nodig te hebben om de woning en hypotheek op haar naam te krijgen.

Gezondheid

Vanwege haar gezondheid zou [gedaagde] hiertoe op dit moment niet in staat zijn. [eiser] betwist dat de gezondheid van [gedaagde] eraan in de weg staat om de hypotheek te regelen.
Weliswaar worden door [gedaagde] stukken overgelegd waaruit kan worden opgemaakt dat zij aan het revalideren is van een openhartoperatie die op 18 december 2017 plaatsvond en nu te kampen heeft met koliekpijnen, maar daaruit volgt naar het oordeel van de rechtbank nog niet dat [gedaagde] niet in staat is geweest een gesprek aan te gaan met een hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker. Te meer, nu [gedaagde] tijdens de mondelinge behandeling heeft verklaard dat zij bij het regelen van de hypotheek hulp kon krijgen van haar huidige partner. De rechtbank ziet daarom in de gezondheidstoestand van [gedaagde] geen grond om verdeling van de woning voor een bepaalde periode uit te sluiten. De rechtbank verwerpt het verweer van [gedaagde] op dit onderdeel dan ook en oordeelt dat de woning in beginsel voor verdeling in aanmerking komt.

Restschuld

De belangen van [gedaagde] om in de woning te blijven wonen wegen niet op tegen de belangen van [eiser] om over te gaan tot verdeling daarvan. Zoals hierboven overwogen is in beginsel niemand verplicht in een onverdeelde gemeenschap te blijven. Dat bij de verkoop van een woning een restschuld ontstaat is geen voldoende zwaarwegend belang om de verdeling uit te sluiten. Ook de afspraken die partijen maakten over betaling van de hypotheek door [gedaagde] en betaling van de geldlening door [eiser] betekent niet zondermeer dat de gemeenschap onverdeeld moet blijven. Immers, beide partijen blijven hoofdelijk aansprakelijk jegens de hypotheekverstrekker en de Voordeelbank. De hypotheekverstrekker heeft inmiddels [eiser] aangesproken op de achterstand in hypotheekbetaling en de Voordeelbank heeft beslag gelegd op het inkomen van [gedaagde].

Beslissing

De rechtbank bepaalt dat de woning zal worden verdeeld, in dier voege dat de woning moet worden verkocht aan een derde, waarbij de netto opbrengst dan wel restschuld (na voldoening van de op de woning rustende financiering en bijkomende kosten) tussen partijen gelijkelijk zal worden verdeeld.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Hoger beroep: restschuld bij echtscheiding, voor rekening van?

Bij de afwikkeling van een echtscheiding wordt de woning aan de man toebedeeld. De herfinanciering vanwege ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en verwerving slaagt niet. De woning wordt nadien met een restschuld verkocht. Voor wiens rekening en risico komt (het ontstaan van) de restschuld?

Na 11 jaar nog geen ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

In een convenant van 20 maart 2007 hebben partijen afgesproken de vertrokken ex-partner te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en de woning aan de achterblijvende partij (man) te leveren. Mocht dit niet lukken, zal de woning zo spoedig mogelijk verkocht dienen te worden. De man is tot op heden in de woning blijven wonen en heeft de bijbehorende lasten betaald.

Na 1,5 jaar nog geen OHA, nu toestemming tot verkoop

Een voormalig echtpaar is in november 2016 gescheiden. Het bijbehorende ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrokken ex-partner is niet gelukt. De Rechtbank Rotterdam heeft daarom de vertrokken ex-partner toestemming verleend de voormalige echtelijke woning te verkopen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 aug 2018

Laatst gewijzigd

13 aug 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.