Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 aug 2018 Nieuws

Twee uitspraken over rentetarieven doorlopend krediet in behandeling bij de Commissie van Beroep van Kifid

De voorzitter Geschillencommissie Kifid heeft in twee recente uitspraken van de Geschillencommissie beroep opengesteld met gebruikmaking van de hardheidsclausule. In een uitspraak heeft de consument hierom gevraagd, in de andere uitspraak de financiële dienstverlener. Het gaat om de uitspraken GC 2018-376 en 2018-400 waarin consumenten zich hebben beklaagd over hoge rentetarieven voor een doorlopend krediet bij Interbank. De betrokken consumenten en financiële dienstverleners kunnen de uitspraak nu opnieuw laten beoordelen door de Commissie van Beroep van Kifid.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In uitspraak GC 2018-400 heeft de Geschillencommissie op 6 juli jl. geconcludeerd dat de bank haar vrijheid om de rente aan te passen niet heeft gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De bank hoeft geen rente terug te betalen. Tegen deze uitspraak is beroep opengesteld op verzoek van de consument en zijn vertegenwoordiger.

In uitspraak GC 2018-376 heeft de Geschillencommissie op 4 juli jl. geconcludeerd dat de consument mogelijk te veel rente heeft betaald. De bank moet over een periode van vier jaar het rentetarief herrekenen en eventueel te veel betaalde rente aan de consument vergoeden. Tegen deze uitspraak is beroep opengesteld op verzoek van de financiële dienstverlener. Vanwege het principiële karakter geldt voor dit beroep artikel 5.4 van het Reglement van de Commissie van Beroep. Dit artikel stelt onder meer dat de kosten voor rechtsbijstand, die de consument voor deze procedure moet maken, voor rekening komen van de financiële dienstverlener.

Vragen in hoger beroep

De Geschillencommissie van Kifid is in het bijzonder benieuwd naar het oordeel van de Commissie van Beroep over twee aspecten.

  1. Wat vindt de Commissie van Beroep van het uitgangspunt dat een consument zich alleen kan beroepen op een prospectus, als die prospectus ook daadwerkelijk is uitgereikt of overgelegd?
  2. Hoe oordeelt de Commissie van Beroep over de vraag of het rentetarief onlosmakelijk is verbonden aan een externe factor? En dat voor die externe rentevoet het driemaands Euribor tarief wordt gehanteerd dan wel deze moet worden vermeerderd met de liquiditeitsopslag?

Overige klachten aangehouden

Op dit moment heeft Kifid enkele tientallen soortgelijke klachten in behandeling bij de Geschillencommissie. Zodra de laatste reactie van de financiële dienstverlener (dupliek) in deze klachten is ontvangen, zal deze klachtbehandeling worden aangehouden in afwachting van een oordeel van de Commissie van Beroep. De voorzitter Geschillencommissie heeft de Commissie van Beroep gevraagd om deze klachtzaken met voortvarendheid in behandeling te nemen. Of dit lukt, is mede afhankelijk van de medewerking van consumenten en financiële dienstverleners.

 

Bron: Kifid

Lees ook…

Uitleg Kifid geschillen rentetarieven DK

Meerdere consumenten hebben zich bij Kifid beklaagd over de hoogte van het rentetarief van hun doorlopend krediet bij Interbank of dochtermaatschappijen van deze bank. In sommige klachten is de consument in het gelijk gesteld; in andere klachten heeft de bank aannemelijk gemaakt dat de wijzigingen van het rentetarief binnen de marges van redelijkheid en billijkheid zijn gebleven.

Echtscheiding? Regel dan ook ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid krediet(en)

Consument heeft in 1999 samen met haar toenmalige partner een kredietovereenkomst gesloten. Medio 2004 is Consument gescheiden van haar echtgenoot. Consument klaagt bij Kifid dat de Bank bij de echtscheiding haar niet heeft beschermd bij het krediet door het krediet te blokkeren.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 aug 2018

Laatst gewijzigd

14 aug 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.