Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 aug 2018 Nieuws

Moet bank NAW gegevens verstrekken en moet consument dit?

In een tweetal Kifid uitspraken wordt een oordeel gegeven over het al dan niet verstrekken van NAW gegevens.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Consument klaagt dat de Bank geen NAW-gegevens deelt van de persoon die, volgens Consument kennelijk, onbedoeld begunstigde is geworden van de onrechtmatige afschrijvingen waarvan aangifte is gedaan. Nu Consument met zoveel woorden stelt dat de geldbedragen niet door hem zijn overgeboekt, zijn op grond hiervan de wettelijke bepalingen van artikel 6:203 BW (onverschuldigde betaling) niet van toepassing.

De Bank heeft wegens privacyredenen geweigerd de adresgegevens van de begunstigde vrij te geven.

Oordeel

De Commissie van oordeel dat de Bank niet verplicht kan worden om in de gegeven omstandigheden de begunstigde te benaderen dan wel Consument te voorzien van zijn gegevens. Dat het voor Consument onzeker is of hij het bedrag via de strafrechtelijke procedure terug kan krijgen, maakt dit niet anders. De Commissie is van oordeel dat de vordering van Consument dient te worden afgewezen.

================================================================

Mogelijke schending mededelingsplicht

Consument heeft geen argumenten aangevoerd waarom zij niet gehouden is om Verzekeraar in kennis te stellen van de naam en het adres van de huisarts van haar vader.

Gezien de omstandigheden van het geval, zijn overlijden vond immers plaats enkele dagen na de ingangsdatum van de uitvaartverzekering, zijn er voor Verzekeraar voldoende gronden aanwezig om nader onderzoek te doen voordat hij tot uitkering van het verzekerd kapitaal over gaat. Het is de Commissie gebleken dat de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens (TCG) alleen de aanvraag van Verzekeraar in behandeling neemt indien zij over de gevraagde gegevens beschikt. Zonder deze informatie zal de TCG namelijk niet in staat zijn om de noodzakelijke medische informatie te verkrijgen.

Oordeel

Naar het oordeel van Commissie heeft Verzekeraar er derhalve een gerechtvaardigd belang bij om in kennis te worden gesteld van de naam en het adres van de huisarts van de overledene. Op grond van artikel 7:941 van het Burgerlijk Wetboek alsmede artikel 11 van de verzekeringsvoorwaarden dient Consument hier ook haar medewerking aan te verlenen. Vordering is afgewezen.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 aug 2018

Laatst gewijzigd

24 aug 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.