Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
29 aug 2018 Nieuws

Onjuiste fiscale einddatum bij herfinanciering

Consument stelt dat de Bank tekortgeschoten is in de informatieverstrekking over de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente en aldus haar zorgplicht heeft geschonden. Consument heeft in 2007 zijn hypotheek overgesloten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Commissie komt tot het oordeel dat de Bank onvoldoende heeft onderkend dat Consument niet voor de volledige looptijd van de geldlening in aanmerking komt voor de fiscale aftrek van de hypotheekrente. Vanwege deze tekortkoming acht de Commissie een schadevergoeding op zijn plaats. De Commissie stelt de schadevergoeding ex aequo et bono vast op € 2.500,--.

Vordering consument

Consument vordert dat de Bank wordt veroordeeld tot vergoeding van de door hem te lijden schade als gevolg van het feit dat fiscaal geen renteaftrek mogelijk is vanaf 1 januari 2031 tot 30 september 2037 (het einde van de looptijd van de geldlening) voor het eerste leningdeel.

Verweer bank

... De hypotheeklastenberekening is een illustratieve berekening en Consument kan hier geen rechten aan ontlenen;

Beoordeling Kifid

Op basis van hetgeen in de stukken staat beschreven komt de Commissie tot het oordeel dat niet is komen vast te staan dat de Bank de consequenties van het verlengen van de looptijd van de geldlening met 30 jaar aan Consument kenbaar heeft gemaakt. De Bank heeft hiermee haar zorgplicht jegens Consument geschonden. De Commissie heeft, bij gebrek aan stukken over het advies in 2007, de hypotheeklastenberekening als uitgangspunt genomen. Vaststaat dat in de offerte is opgenomen dat de Bank op basis van de door Consument overgelegde informatie uitgaat van een fiscale hypotheekrenteaftrek van 30 jaar. De Bank is van deze informatie uitgegaan in de hypotheeklastenberekening. Dit had echter 23 jaar moeten zijn, hetgeen de Bank bekend had moeten zijn. De Bank heeft hiermee, ook al is sprake van een illustratieve berekening, onvoldoende onderkend dat Consument niet voor de volledige looptijd van de geldlening in aanmerking komt voor de fiscale aftrek van de hypotheekrente. Het had op de weg van de Bank gelegen om Consument te wijzen op de nadelen van het verlengen van de looptijd, zodat Consument een weloverwogen beslissing had kunnen nemen. Te meer nu uit de Toelichting blijkt dat sprake is van een oversluiting en Consument op dat moment reeds fiscale hypotheekrenteaftrek genoot. Dat de Bank geen invloed heeft op de termijn van fiscale aftrekbaarheid doet aan bovenstaande niets af, aangezien de termijn van fiscale aftrekbaarheid sinds 2007 niet is gewijzigd.

Schadevergoeding

De Commissie neemt voor de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding in aanmerking dat er een aantal onzekerheden zijn. Immers niet is komen vast te staan dat Consument bij een juiste weergave van de termijn van de fiscale aftrekbaarheid niet voor de gekozen constructie zou hebben gekozen. Voorts is moeilijk te voorspellen hoe de fiscale regels in de toekomst zullen zijn. Ook zal rekening gehouden moeten worden met de contant making en ten slotte is niet met zekerheid te zeggen dat Consument deze geldlening in 2031 nog heeft.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 aug 2018

Laatst gewijzigd

29 aug 2018

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.