Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
12 sep 2018 Nieuws

Rentewijziging? Zorg voor controles!

Consument stelt dat een hypotheekadviseur heeft verzuimd bij de bank te rappelleren of bij Consument na te vragen wat de stand van zaken was ten aanzien van het verzoek tot rentewijziging.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De hypotheekadviseur brengt hiertegen in dat zij de vereiste nazorg heeft betracht. Zij voert aan dat de bank een intermediairsmaatschappij is, maar desondanks heeft nagelaten aan haar door te geven dat Consument niet op brieven reageerde en dat de bank ook heeft nagelaten haar een kopie te sturen van de offerte van 22 oktober 2015 en de brieven van 27 oktober en 6 november 2015; daardoor was de hypotheekadviseur niet bekend met de ontwikkelingen na het verzoek tot rentewijziging. De hypotheekadviseur wijst erop dat ook Consument de genoemde offerte en brieven niet aan haar heeft doorgestuurd. Verder stelt de hypotheekadviseur dat zij erop mocht vertrouwen dat het verzoek tot rentewijziging zou worden uitgevoerd; de gevolgde werkwijze – een e-mail aan de bank met als bijlage een door Consument ondertekend verzoek – was haar telefonisch aangeraden door een werknemer van de bank.

Handeling adviseur

De Commissie constateert dat de hypotheekadviseur in opdracht van Consument een verzoek om rentewijziging aan de bank heeft gemaild en in de begeleidende e-mail heeft geschreven dat zij een bevestiging wilde ontvangen. Die bevestiging heeft zij vervolgens echter niet ontvangen. Van het kantoor, die als hypotheekadviseur voor haar cliënt een verzoek had ingediend, had mogen worden verwacht dat zij toen de gevraagde bevestiging uitbleef bij de bank of Consument had nagevraagd of het verzoek om rentewijziging inmiddels was uitgevoerd. Bij gebrek daaraan is de hypotheekadviseur toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens Consument.

Causaal verband

Naar het oordeel van de Commissie is het causaal verband aanwezig. Hiervoor is immers geconstateerd dat de hypotheekadviseur had behoren na te vragen, bij de bank of Consument, of het verzoek om rentewijziging inmiddels was uitgevoerd. Als de hypotheekadviseur dit met de vereiste zorgvuldigheid had nagevraagd, zou zij hebben achterhaald dat de bank een te ondertekenen offerte aan Consument had gestuurd en dat die offerte nog niet ondertekend aan de bank was teruggestuurd. In dat geval had de hypotheekadviseur ervoor behoren te zorgen dat die offerte alsnog door Consument zou worden ondertekend en aan de bank teruggestuurd en had de hypotheekadviseur daarmee de schade kunnen voorkomen.

Gedeelde schuld

Bij de behandeling van de klacht is geconstateerd dat de schade mede is veroorzaakt door omstandigheden die aan Consument kunnen worden toegerekend. Gelet daarop blijft 50% van de schade voor rekening van Consument.

Rol geldverstrekker

Consument stelt dat bank is tekortgeschoten door geen gevolg te geven aan het verzoek om rentewijziging, terwijl zij dit verzoek wel had ontvangen. Volgens Consument had de bank het gerezen probleem kunnen voorkomen door de offerte van 22 oktober 2015 niet alleen aan hem te zenden, maar ook aan de hypotheekadviseur. Verder stelt Consument dat de bank, toen op deze offerte niet tijdig een reactie volgde, contact met hem of de hypotheekadviseur had moeten opnemen om na te gaan of de offerte was ontvangen en of die goed was begrepen.

De Commissie overweegt als volgt. Uit de stukken en de verklaring van de bank ter zitting is gebleken dat correspondentie van de bank over het wijzigen van rentepercentages rechtstreeks aan de klant wordt gezonden en dat de hypotheekadviseur met die werkwijze bekend was. Gelet daarop is niet gebleken dat de bank verplicht was haar brieven over de rentewijziging (ook) aan de hypotheekadviseur te zenden.

Offerte

Voor dit geschilpunt is de bewoording van de offerte van 22 oktober 2015 van belang. In deze offerte staat onder het kopje ‘Geldigheidsduur offerte’ de bewoording ‘Dit voorstel vervalt per 3 november 2015 indien wij het getekende exemplaar per die datum niet hebben ontvangen’. Naar het oordeel van de Commissie heeft de bank, door die bewoording in de offerte op te nemen, voldoende duidelijk erop gewezen dat de rente alleen in de daar genoemde variabele rente zou worden omgezet als Consument tijdig de door hem getekende offerte terugstuurde. Van de bank hoefde daarom ook niet te worden verwacht dat zij, toen een door Consument getekende offerte uitbleef, daarover navraag zou doen bij Consument of de hypotheekadviseur.

Nazorg geldvertrekker

Hiervoor is gebleken dat de bank niet is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens Consument. De vordering (richting de bank) zal daarom worden afgewezen.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.