Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 sep 2018 Nieuws

Kamervragen over herroepelijke schenking en verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Antwoorden op vragen tijdens schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over herroepelijke schenking en verhoogde vrijstelling schenkbelasting.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een schenking kan alleen worden herroepen als de schenker bij het doen van de schenking de mogelijkheid tot herroeping uitdrukkelijk heeft bedongen. In de meeste gevallen zal de mogelijkheid tot herroeping niet zijn bedongen.

2017

Met ingang van 1 januari 2017 komen herroepelijke schenkingen niet meer in aanmerking voor een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning.

Kamervraag

Kan opnieuw gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling indien de schenking wordt herroepen, omdat de koop van de woning door het kind dat de schenking had ontvangen, niet doorgaat?

Als de schenking vóór 2017 herroepelijk is gedaan, bestond – anders dan vanaf 1 januari 2017 - de mogelijkheid van een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning. Als de schenking is herroepen, kan op een later moment nogmaals een beroep worden gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning.

De schenking moet dan voldoen aan de op dat tijdstip geldende voorwaarden voor een beroep op de vrijstelling. Als de herroeping en de hernieuwde schenking in overwegende mate zijn ingegeven door fiscale motieven, zal een hernieuwd beroep op de vrijstelling niet worden gehonoreerd. Daarvan is in dit geval evenwel geen sprake omdat de herroeping is ingegeven door het niet doorgaan van de koop.

Potestatieve herroepingsmogelijkheid

Het herroepelijk maken van een schenking en het herroepen van een dergelijke schenking kan zonder tussenkomst van een notaris. Het herroepelijk maken van een schenking zal doorgaans weloverwogen gebeuren omdat het om een bijzondere voorwaarde gaat die onzekerheid teweegbrengt bij de begiftigde, zeker als het gaat om een puur potestatieve herroepingsmogelijkheid (d.w.z. dat de mogelijkheid tot herroeping volledig afhankelijk is van de wil van de schenker). Ook het herroepen van een schenking al berusten op een doordachte keuze van de schenker.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.