Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
26 sep 2018 Nieuws

Verbod op gebruik mobiel elektronisch apparaat op de fiets

Minister Van Nieuwenhuizen informeerde de Tweede Kamer over de voorgenomen wijziging van artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990. Het verbod heeft betrekking op het gebruik van een mobiel elektronisch apparaat op de fiets bij deelname aan het verkeer.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met dit besluit wordt een inconsistentie in de regelgeving weggenomen. Artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) wordt zodanig gewijzigd dat het voortaan voor iedereen die een voertuig bestuurt, dus ook voor fietsers, trambestuurders en bestuurders van alle gehandicaptenvoertuigen, verboden is om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat, zoals een mobiele telefoon vast te houden.

Fietsers

Sinds 2002 verbiedt genoemd artikel dat degene die een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt. In de loop van 2009 is dit ook voor snorfietsers verboden. Destijds is er niet voor gekozen om dit verbod ook voor fietsers te laten gelden. De reden daarvoor was dat zij gezien hun geringe snelheid en geringe massa, minder risico op ongelukken veroorzaken in het verkeer. Sinds die tijd zijn aard (sociale media) en omvang (marktpenetratie smartphones en databundels) van het telefoongebruik op de fiets enorm veranderd. Verder is het op fietspaden veel drukker geworden en zijn de snelheidsverschillen onder andere door de opkomst van de elektrische fiets er toegenomen. Fietsers die met hun telefoon bezig zijn lopen een groter risico op een ongeval. Zij zijn cognitief en visueel afgeleid. Deze afleiding geldt ook voor trambestuurders en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig zonder motor. Voor hen gold het verbod ook nog niet.

Uitbreiding

Het is daarom nu noodzakelijk om het bestaande verbod uit te breiden naar bestuurders van alle voertuigen. Voor deze uitbreiding bestaat een groot maatschappelijk draagvlak. Er is behoefte aan een duidelijk signaal dat we veel verstandiger moeten omgaan met het gebruik van communicatieapparatuur in het verkeer. Het wordt voor een ieder die een voertuig bestuurt verboden een mobiel elektronisch apparaat vast te houden.

Electronica

Naast de uitbreiding van het verbod tot bestuurders van alle voertuigen wordt ook de term ‘mobiele telefoon’ uitgebreid tot ‘mobiel elektronisch apparaat’. Het vasthouden van alle soorten mobiele elektronisch apparaten tijdens deelname aan het verkeer leidt af van de rijtaak en daarom vallen al deze apparaten voortaan onder het verbod.

Ingangsdatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Geen aanvullende wetgeving 'Aansprakelijkheid appende fietsers'

Een ongeval met een auto leidt bij fietsers vaak tot letsel, dat qua leed van een andere orde is dan de (veelal) beperkte schade aan de auto en ongeschonden bestuurder. Art. 185 van de Wegenverkeerswet is in het leven geroepen om te voorkomen dat een gewonde fietser in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met het vergoeden van lakschade aan de auto. De kern van dit artikel is dat de automobilist verplicht is om bij een verkeersongeval de schade van anderen (niet-automobilisten) te vergoeden, behalve als het ongeval aan overmacht te wijten is.

Driekwart van Nederland wil een app-verbod op de fiets

Het gebruik van de smartphone neemt toe. Smartphones zijn handig om bijvoorbeeld mee te navigeren, maar ze kunnen ook afleiden. In het verkeer kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen; slingerende fietsers, bijna botsingen en soms erger. Smartagent Marketresponse (SAMR) heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzocht hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.

Rapport kennis en gedrag veilige verkeersdeelname met smartphone

In dit rapport staan resultaten van een meting naar de kennis en het gebruik van de niet storen functie op de smartphone door fietsers en automobilisten.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 sep 2018

Laatst gewijzigd

26 sep 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.