Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 okt 2018 Nieuws

Toestemmingsvereiste partner bij afkoop levensverzekering?

Een levensverzekering is door verzekeringnemer buiten medeweten en zonder toestemming van de echtgenote afgekocht. Nadien is verzekerde (verzekeringnemer) overleden. De weduwe heeft een klacht ingediend bij Kifid vanwege de weigering van de verzekeraar de overlijdensrisicoverzekering uit te keren. De verzekeraar heeft dit geweigerd omdat de verzekeringen waren afgekocht.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Commissie van Beroep stelt voorop dat [naam echtgenoot] als verzekeringnemer bevoegd was om alleen, dus zonder instemming van Belanghebbende, te beslissen over afkoop van de door hem gesloten verzekeringen, tenzij Belanghebbende de begunstiging had aanvaard. Uit artikel 7:969 lid 1 BW volgt dat de aanvaarding had moeten plaatsvinden door middel van een schriftelijke of elektronische verklaring aan Verzekeraar, met schriftelijke of elektronische toestemming van [naam echtgenoot]. Een dergelijke aanvaarding van de begunstiging heeft in dit geval niet plaatsgevonden. Dit brengt mee dat het uitgangspunt is dat [naam echtgenoot] voor de afkoop geen toestemming van Belanghebbende nodig had.

Verknocht

Tijdens de mondelinge behandeling heeft Belanghebbende nog een beroep gedaan op het huwelijksgoederenrecht. Zij heeft in dat verband gewezen op artikel 1:94 BW. Volgens Belanghebbende waren de rechten uit de verzekeringen vermogensrechten en waren die niet aan [naam echtgenoot] verknocht.

BW

Artikel 1:94 BW regelt (alleen) welke goederen in de huwelijksgemeenschap vallen. Het staat niet ter discussie dat de rechten uit de verzekeringen vermogensrechten waren, die niet aan [naam echtgenoot] verknocht waren en dat die rechten dus behoorden tot de huwelijksgemeenschap. Maar daar gaat het niet om. Ook al vielen de rechten in de huwelijksgemeenschap, [naam echtgenoot] was op grond van artikel 1:97 lid 1 BW in samenhang met artikel 1:90 lid 1 BW bevoegd tot het bestuur van die rechten. Tot dat bestuur behoorde het uitoefenen van de bevoegdheden die aan de rechten waren verbonden, zoals de bevoegdheid tot afkoop, zo volgt uit artikel 1:90 lid 2 BW.

 

Bron: Kifid

Lees ook…

Moet partner mee tekenen bij verkoop beleggingspand?

Een man heeft een pand verkocht. Het pand behoorde aan de man en vrouw gezamenlijk toe. De vrouw heeft niet mee getekend op het koopcontract en weigert haar toestemming voor de verkoop.

Moet partner meetekenen bij renteverlengingsvoorstel?

Een consument vordert dat de Bank veroordeeld wrodt om kosteloos twee leningdelen open te breken. Consument stelt dat de zorgplicht van de Bank vereist dat de Bank haar had geïnformeerd over de renteverlengingsvoorstellen die haar (inmiddels ex-)echtgenoot in 2007 had ondertekend. In 2013 zijn Consument en haar echtgenoot uit elkaar gegaan. De echtscheiding werd definitief in 2017.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 okt 2018

Laatst gewijzigd

2 okt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.