Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 okt 2018 Nieuws

Studieschulden en BKR

Minister I. van Engelshoven heeft gereageerd op Kamervragen inzake plannen van het BKR om studieschulden te gaan registreren.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Zowel het Bureau Krediet Registratie als (sommige brancheverenigingen van) kredietverstrekkers zijn sinds jaar en dag voorstander van kredietregistratie. Zij kunnen dit echter niet eenzijdig afdwingen of opleggen. De regering is niet voornemens om tot registratie over te gaan, omdat studieschulden al geregistreerd staan bij DUO en hier eenvoudig toegankelijk zijn voor oud-studenten. Ook dat standpunt is ongewijzigd.

Uitdraai DUO

Wat klopt er van de vrees dat banken hiermee nog meer voer krijgen om ex-studenten slechts een „halfbakken hypotheek” te verstrekken?

Antwoord 4
Studieschulden moeten sowieso worden meegewogen bij hypotheekverstrekking, ook al zijn ze niet BKR-geregistreerd. Bij het verstrekken van een hypothecair krediet dient de kredietverstrekker op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) informatie over de financiële positie van de consument in te winnen om overkreditering van de consument te voorkomen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de financiële verplichtingen die een consument heeft. Hier vallen ook studieschulden onder. Klanten met een studieschuld dienen de kredietverstrekker te informeren over deze financiële verplichting. Kredietverstrekkers en hypotheekadviseurs kunnen ook vragen naar een uitdraai van DUO. Dit heeft als voordeel dat het actueel is en ook vervroegde aflossingen worden weergeven, zodat een kredietverstrekker daar rekening mee kan houden. Indien een consument een studieschuld niet meldt (en daardoor een te hoog krediet heeft gekregen), kan dit leiden tot betalingsproblemen en kan er wellicht geen beroep worden gedaan op de Nationale Hypotheek Garantie.

Geen samenwerking tussen DUO en BKR

Welke mogelijkheden ziet u om te verhinderen dat het BKR op een bepaald moment zijn naar eigen zeggen nu nog niet vergevorderde plannen wèl uitvoert en gevolg geeft aan zijn pleidooi voor de registratie van studieschulden?

Antwoord 5
BKR kan niet eigenstandig tot registratie van studieschulden overgaan. Zij hebben daarvoor immers informatie over de studieschulden nodig en zouden daartoe informatie-uitwisseling met DUO moeten organiseren. De regering is niet voornemens om tot registratie over te gaan.


Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Moet ik mijn studieschuld melden als ik een hypotheek wil afsluiten?

Ja, u bent wettelijk verplicht om je studieschuld te melden bij je hypotheekverstrekker. Studieschulden staan namelijk niet geregistreerd bij het BKR, zoals leningen bij een bank of roodstaan op je creditcard. Daarom moet u de schuld zelf melden. Op zijn beurt moet ook de hypotheekverstrekker kijken naar uw financiële verplichtingen. Een studieschuld bij DUO valt daar onder. Achterstallige schulden bij DUO, zoals bijvoorbeeld te weinig betaald lesgeld, telt niet mee.

Invloed van studieschuld op een toekomstige hypotheek

Minister I. van Engelshoven heeft uitgebreid gereageerd op Kamervragen over de inventarisatie 'Hypotheek en Studieschuld' van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het ISO pleit ten eerste voor een verlaging van de invloed van de studieschuld op de hoogte van de hypotheek.

‘Studieschuld registreren bij BKR’

Studenten die meer lenen dan alleen de basisbeurs, bouwen zulke enorme studieschulden op dat ze bij het Bureau Krediet Registratie aangemeld moeten worden. Dat vindt het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud wordt hierin gesteund door de NVB, hypotheekverstrekkers en de BKR zelf.

Nibud vindt BKR-registratie studieschuld verstandig

Het Nibud vindt het verstandig als de studieschuld wordt geregistreerd bij het BKR, het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Het Nibud ziet dit als een goed middel om afgestudeerden te beschermen tegen te hoge maandlasten als ze ook nog een ander krediet af willen sluiten, bijvoorbeeld een hypotheek.

VEH: registreer studieschulden bij BKR

Vereniging Eigen Huis pleit voor registratie van studieschulden door het BKR. Omdat dit nu niet het geval is, kan een studieschuld bij een hypotheekaanvraag buiten beeld blijven. Ook de regels van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) maken het mogelijk dat de onvermijdelijke aflossingsverplichting van een dergelijke lening niet wordt meegeteld bij de toetsing van een hypotheekaanvraag. Hierdoor kunnen starters een duurder huis kopen dan eigenlijk bij hun inkomen en uitgaven past. Als iemand na enige jaren niet in staat blijkt om zowel zijn maandelijkse hypotheeklasten als de aflossing van de studieschuld te betalen kunnen daardoor betalingsproblemen ontstaan.

Studieschuld in 39% van de hypotheekaanvragen niet meegewogen

Van de afgestudeerden met een studieschuld heeft 39% deze schuld niet opgegeven bij de hypotheekaanvraag. Dit blijkt uit recent onderzoek van BKR onder afgestudeerden met een studieschuld. Informatie over een aanwezige studieschuld is voor hypotheekverstrekkers van essentieel belang voor een verantwoorde berekening van de hoogte van de hypotheek. Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Het is een gemiste kans als minister Bussemaker registratie niet bij haar plannen voor een nieuw leenstelsel betrekt. Dit is hét moment om dat juist wel te doen.”

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 okt 2018

Laatst gewijzigd

9 okt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.