Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 okt 2018 Nieuws

Geen goedgekeurd slot, geen dekking

Consument stelt dat hij, door het tekortschieten van de adviseur in diens mededelingsplicht, onvoldoende op de hoogte is gesteld van de noodzaak om gebruik te maken van een zogeheten 'ART 4 slot'.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Commissie stelt vast dat Consument via een aanvraagformulier van de Tussenpersoon op internet de motorverzekering heeft gesloten.  Kort na het sluiten van de verzekering is de motor van Consument gestolen.

Mededelingsplicht

Consument heeft geen dekking gekregen door zijn verzekering, doordat hij geen gebruik had gemaakt van een ART 4 slot. Consument is zowel bij de slotverklaring van het aanvraagformulier als op de eerste pagina van het polisblad expliciet gewezen op het vereiste ART slot voor diefstaldekking.

Dat de Tussenpersoon in het aanvraagformulier niet een apart selectiehokje heeft besteed aan het ART 4 slot voorzien van uitvoerige uitleg of uit eigen beweging (telefonisch) bij Consument heeft nagevraagd, betekent niet dat de Tussenpersoon tekort is geschoten in zijn mededelingsplicht.

Beslissing

Nu Consument aangeeft dat hij niet begreep wat een dergelijk slot inhield, had het op zijn weg gelegen om daarover vragen te stellen aan de Tussenpersoon. Nu Consument dit heeft nagelaten, komt de schade voor zijn rekening en risico. De Commissie is van oordeel dat de vordering van Consument dient te worden afgewezen.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Autoverzekering met alarmclausule?

Consument sluit via de Adviseur een autoverzekering. Op het polisblad is vermeld dat de auto moet zijn beveiligd met een klasse 3 beveiligingssysteem. De auto beschikte over dit beveiligingssysteem. Na diefstal wordt de claim door de verzekeraar afgewezen, omdat Consument niet in het bezit was van een geldig certificaat ten aanzien van het beveiligingssysteem.

Kleine letters polisvoorwaarden enkel te lezen met vergrootglas toch geldig?

Consument heeft bij Verzekeraar een verzekering afgesloten met dekking bij overlijden en ernstige aandoeningen. Op de voorzijde van het polisblad is een zgn. handtekeningclausule opgenomen waarin is bepaald dat verzekerden verklaren kennis te hebben genomen van de op de achterzijde van het polisblad gedrukte voorwaarden.

Arrest Hoge Raad: Zorgplicht tussenpersoon

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan waar de zorgplicht van een tussenpersoon bij brandverzekering met ‘alarmclausule’ in het geding was. De casus spitst zich toe op het feit dat terwijl tussenpersoon wist dat het alarm niet meer werkte deze verzuimd zou hebben de verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 okt 2018

Laatst gewijzigd

24 okt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.