Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 okt 2018 Nieuws

Kifid: bij consumptief krediet is nazorgplicht adviseur beperkt

Een consument heeft met behulp van een financieel adviseur in 2005 een doorlopend krediet afgesloten bij een bank. De consument heeft zich bij Kifid beklaagd omdat de financieel adviseur gedurende de looptijd te weinig zou hebben gedaan om het variabele rentetarief redelijk en acceptabel te houden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In deze klacht gaat het om de nazorgplicht en die is bij een consumptief krediet beperkt, zo blijkt uit de gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid. De financieel adviseur hoeft rentewijzigingen door de bank niet in de gaten te houden. Het is ook niet aan de financieel adviseur om zelfstandig over het rentetarief met de bank te gaan onderhandelen. Gegeven de beperkte nazorgplicht heeft de financieel adviseur adequaat gehandeld door periodiek bij de consument te informeren of het product nog passend is en of verbeteringen mogelijk zijn.

De consument heeft bij de Voordeelbank een consumptief krediet afgesloten tot een maximum van 35.000 euro. Voor het sluiten van de overeenkomst heeft de consument advies en bemiddeling gevraagd van de financieel adviseur. De adviseur heeft voor het afsluiten van de kredietovereenkomst onderzoek gedaan naar de financiële situatie van de consument en naar de passendheid van het product. In 2005 heeft dat voor de consument geleid tot een aanzienlijke renteverlaging door het samenvoegen van verschillende leningen in dit doorlopend krediet. Gedurende de looptijd is de vrije kredietruimte meerdere keren gebruikt door de consument. De consument vindt dat het variabele rentetarief dat in rekening is gebracht maar beperkt heeft meebewogen met de algemene marktrente. De financieel adviseur had volgens de consument haar belangen moeten behartigen en namens haar met de bank moeten onderhandelen over een lager rentetarief. Na 2005 is er regelmatig contact geweest tussen de adviseur en de consument. Er is ook geprobeerd om het krediet te herfinancieren. Een poging in 2010 mislukte omdat de consument andere kredietovereenkomsten was aangegaan, zonder advies en medeweten van de adviseur. In 2016 is het doorlopend krediet bij de bank omgezet in een persoonlijke lening.

Nazorgplicht

Hoofdvraag voor de Geschillencommissie in deze klacht is of de financieel adviseur heeft voldaan aan de nazorgplicht. Dat de financieel adviseur bij het afsluiten van het doorlopend krediet in 2005 een passend product heeft geadviseerd staat niet ter discussie. Omdat een consumptief (doorlopend) krediet geen ingewikkeld product is, geldt voor een adviseur of bemiddelaar een beperkte zorgplicht. Een adviseur of bemiddelaar wordt immers – zoals ook in dit geval – na het afsluiten van een krediet niet door de bank geïnformeerd over opvolgende rentewijzigingen. Bij het afsluiten van de doorlopend kredietovereenkomst was het de consument duidelijk dat het rentetarief variabel zou zijn en dat de bank het tarief periodiek zou vaststellen. De periodieke wijziging van het variabele rentetarief kan geen verrassing zijn en is niet aan te merken als ‘wezenlijke verandering in de informatie’. De adviseur kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor door de bank gebruikte rentetarieven, aldus de Geschillencommissie. Wanneer de consument meent dat verbetering of wijziging van het krediet mogelijk of wenselijk is, dan is het aan de consument om hierover met de financieel adviseur contact op te nemen. De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij gedurende de looptijd het krediet tegen een gunstiger rentetarief had kunnen oversluiten, omzetten of in het geheel had willen aflossen. Zij kon op ieder moment het krediet deels of geheel aflossen, maar heeft daar tot aan 2016 kennelijk niet voor gekozen. De financieel adviseur heeft voldaan aan de nazorgplicht. De vordering van de consument wordt afgewezen.


Bron: Kifid

 

Fintool: De uitspraak geeft richting, maar zorgplicht blijft wel degelijk van toepassing. Bij orv uitspraak, zie onder, wordt adviseur wel in het ongelijk gesteld. Als consument had kunnen aantonen dat oversluiting wel voordeliger was geweest, had uitspraak in nadeel van adviseur kunnen uitvallen.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid wijst intermediair opnieuw op premiedalingen orv's

Een financieel adviseur dient periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen waarover hij consumenten adviseert. Een consument, die bij het omzetten van zijn overlijdensrisicoverzekering in mei 2017 constateert dat hij een aanzienlijk lagere maandpremie gaat betalen, heeft met succes bij Kifid zijn beklag gedaan.

Risicoverzekering 'appels' en 'peren'?

In een recente uitspraak van Kifid werd een adviseur op zijn zorgplicht gewezen omdat deze op de dalende tarieven van overlijdensrisicoverzekeringen had dienen te wijzen. In een andere uitspraak is het argument van Kifid dat de consument '...bij het aangaan van de verzekering precies wist welke premie hij zou gaan betalen.'

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 okt 2018

Laatst gewijzigd

25 okt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.