Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
6 mrt 2019 Nieuws

Samenvatting Voorwaarden en Normen 2019

Per 1 januari 2019 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. De voorwaarden en normen 2019, inclusief een verkort overzicht van de wijzigingen zijn bekend gemaakt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Voorwaarden en normen 2019" (pdf, 78 pagina's)

 

De belangrijkste veranderingen in de regelgeving:

1      Gemiddelde koopsom en kostengrenzen
Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens en de gemiddelde koopsom.

Gemiddelde koopsom: € 290.000

De kostengrens zonder energiebesparende voorzieningen: € 290.000

De kostengrens met energiebesparende voorzieningen: € 307.400

2      Borgtochtprovisie
De borgtochtprovisie is verlaagd naar 0,9% van de lening.

3      Financieringslasttabellen Beheercriteria
Op basis van advies van Nibud zijn de Financieringslasttabellen Beheercriteria aangepast.

4      TR per 1 januari 2019
Daar waar de V&N geraakt worden door de wijzigingen in de TR 2019, zijn deze wijzigingen onverkort overgenomen in de V&N, waaronder de Financieringslasttabellen Acceptatie.

5      Inkomensbepaling Loondienst
Naast de werkgeversverklaring is de nieuwe methode Inkomensbepaling Loondienst geïntroduceerd, om het toetsinkomen van aanvragers in loondienst vast te stellen. NHG heeft ervoor gekozen om (voorlopig) de werkgeversverklaring ook nog toe te staan als methode om het toetsinkomen vast te stellen.

6      Inkomensverklaring Ondernemer
Het toetsinkomen van een ondernemer dient te worden vastgesteld aan de hand van de Inkomensverklaring Ondernemer. Deze verklaring wordt afgegeven door een door NHG geaccepteerde rekenexpert.

7      Specificatie Energiebespaarbudget (EBB)
Voor het Energiebespaarbudget behoeft geen specificatie meer te worden overgelegd.

8      Norm 6.1.6 en 6.2.5 Perspectiefverklaring
Indien sprake is van een perspectiefverklaring is de werkgeversverklaring onlosmakelijk verbonden aan de perspectiefverklaring. Uitsluitend in deze situatie is de geldigheidstermijn voor de werkgeversverklaring gelijk gesteld met de geldigheidstermijn van de perspectiefverklaring, te weten 6 maanden. Zonder perspectiefverklaring is de geldigheidstermijn van de werkgeversverklaring gehandhaafd op 3 maanden.

9      Financieringslast bij het treffen van energiebesparende voorzieningen (Norm 7.6.2)
Indien sprake is van een Nul op de Meter woning, kan bij de verstrekking van de lening € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de financieringslast. Voorheen was dit alleen mogelijk bij de aankoop van de woning, nu is dat ook bij herfinanciering mogelijk.

10    NHG Toetsen
De wijzigingen worden momenteel in de NHG toetsen voor financiële dienstverleners (webservice, NHG Toets en Beheertoets) verwerkt.

 

Bron: Stichting WEW

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Regeling hypothecair krediet 2019

De consultatie van de Regeling hypothecair krediet 2019 tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2019 en enkele andere aanpassingen is gestart.

Nationale Hypotheek Garantie aantrekkelijker

De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2019 verlaagd. De premie voor het nieuwe jaar komt uit op 0,9% (was 1%) van de totale lening voor de nieuwe woning. Gelijktijdig wordt het kostenplafond voor de aankoop van huizen met NHG verhoogd.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.