Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
12 nov 2018 Nieuws

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2019 en enkele andere aanpassingen is gepubliceerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet (hierna: de regeling) strekt tot vaststelling van de inkomens-criteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning.

De regeling wordt op een aantal punten gewijzigd. In artikel 4, vijfde lid, is opgenomen dat voor het verstrekken van een hypothecair krediet voor de financiering van een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul, een bedrag van € 15.000 buiten beschouwing kan worden gelaten voor de berekening van de financieringslast. Er hoeft dan geen energieprestatiegarantie te worden verstrekt. Voor NulopdeMeter-woningen kan een bedrag van € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de financieringslast. Voor die woning dient dan wel een energieprestatiegarantie te worden afgegeven voor een periode van ten minste tien jaar.Verder zijn in bijlage 1 de inkomenstabellen vervangen door de inkomenstabellen voor 2019 in overeenstemming met het advies dat is uitgebracht door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlich-ting (Nibud).

Energie-index

In het geval van een woning met een energie-index wordt de energetische kwaliteit uitgerekend door een deskundige die na de verbouwing de woning beoordeelt.

Energieprestatiecoëfficient

Bij een woning met een energieprestatiecoëfficient gaat het om een geregu-leerde doorrekening van de woning die op grond van de bouwvergunning moet worden gerealiseerd. Een waarde van de energie-index of energieprestatiecoëfficiënt ≤ 0 geeft derhalve voldoende zekerheid dat een dergelijke woning daadwerkelijk zeer energiezuinig is.

NulopdeMeter-woning

Een belangrijk verschil met de NulopdeMeter-woning is dat bij woningen met een energie-index of energieprestatiecoëfficiënt geen additionele eisen worden gesteld aan de energieopwekkingscapaci-teit voor gebruikersgebonden energie.

Groene daken

Groene daken leiden echter in algemene zin niet direct tot een energiebesparing. Alleen in een specifieke situatie zal daar sprake van zijn.. Daarom worden groene daken niet opgenomen in de lijst van energiebesparende voorzieningen.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 nov 2018

Laatst gewijzigd

12 nov 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.