Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
21 nov 2018 Nieuws

Mag ex-partner blijven wonen?

Partijen zijn al bijna drie jaar uit elkaar en hadden een notariële samenlevingsovereenkomst. De verkoop van de woning of ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrokken ex-partner is ook nog niet gelukt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ordentelijk achterlaten

De rechter gelast [gedaagde, deze woont nu nog in de woning] medewerking te verlenen aan alle feitelijke handelingen die redelijkerwijze nodig zijn om tot verkoop van de woning te komen, waaronder in ieder geval het verschaffen van toegang tot de woning aan de makelaar met potentiële kopers en om de woning dusdanig op orde/ schoon te houden dat gegadigden zich niet laten afschrikken door rommel en/of vervuiling in de woning, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- per keer dat [gedaagde ] niet aan deze veroordeling voldoet, met een maximum van € 10.000,-

Einddatum

De rechter veroordeelt [gedaagde ] om uiterlijk negen maanden na betekening van dit vonnis de woning, gelegen aan de [adres] , te ontruimen en de woning onder afgifte van de sleutels ter beschikking van de makelaar te stellen, zulks met machtiging aan [eiser ] om, indien [gedaagde ] in gebreke blijft aan deze ontruiming te voldoen, de ontruiming zelf te doen uitvoeren, desnoods met behulp van de sterke arm van politie en justitie op kosten van [gedaagde ].

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 nov 2018

Laatst gewijzigd

21 nov 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.