Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
23 nov 2018 Nieuws

Verzamelbesluit SZW 2019

Minister Koolmees heeft het Verzamelbesluit SZW 2019 in verband met technische wijzigingen aan de Eerste en Tweede Kamer toegezonden. De inwerkingtreding van het besluit is voorzien op 1 januari 2019.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

(Half)jaarlijks worden bedragen en percentages in SZW-regelgeving herzien. In genoemde regelgeving staat voorgeschreven hoe de bedragen en percentages worden berekend en gepubliceerd. In het artikel is het woord «bekendgemaakt» vervangen door het woord «medegedeeld». De term «bekendgemaakt» dient te worden gebruikt voor de kennisgeving van een besluit aan de daarbij betrokkenen waardoor het besluit zijn werking als rechtshandeling kan verkrijgen. Voor overige gevallen dient de term mededeling te worden gebruikt. De bedragen en percentages vloeien rechtstreeks voort uit de regelgeving. Er is geen nadere besluit-vorming over mogelijk. Het enige dat moet geschieden is de publicatie. Er is gekozen voor mededelen omdat dit beter bij het karakter van de publicatie past.

Artikel XII. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Artikel 8, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 voorziet erin dat personen die zich uitsluitend voor studiedoeleinden vestigen in het buitenland, verzekerd blijven voor de volksverzekeringen. De in het buitenland studerende persoon kan echter geen beroep doen op artikel 8, eerste lid, als hij niet in Nederland woonde voordat de studie in het buitenland was aangevangen. In dat geval was hij immers niet verzekerd op grond van de volksverzeke-ringen. Dit is anders indien betrokkene in die periode op grond van artikel 2, 3, 3a, 4, 5 of 6 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 verzekerd was voor de volksverzekeringen.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om personen die vanuit een Nederlands bestuursorgaan zijn gedetacheerd in het buitenland en hun gezinsleden. Met name bij gezinsleden van deze personen komt het voor dat zij na terugkeer van de gedetacheerde ambtenaar naar Nederland niet langer zijn verzekerd voor de volksverzekeringen indien zij zijn begonnen met een buitenlandse studie en deze na terugkeer van hun ouder(s) naar Nederland willen voortzetten of afronden. Zij kunnen dan echter geen beroep doen om verzekerd te blijven op grond van artikel 8, eerste lid, omdat zij niet voldoen aan de eis dat de studie moet volgen op een periode van wonen in Nederland.

Omdat dit ongewenst is aangezien zij in de voorafgaande periode wel verzekerd waren op grond van de volksver-zekeringen, wordt in artikel 8, eerste lid, geregeld dat ook personen die in het buitenland woonden voor aanvang van hun studie verzekerd blijven op grond van de volksverzekeringen indien zij in die periode verzekerd waren voor de volksverzekeringen op grond van een van de andere artikelen uit dit besluit.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 nov 2018

Laatst gewijzigd

23 nov 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.