Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 nov 2018 Nieuws

2e nota van wijziging wetsvoorstel quotumheffing

Staatssecretaris Van Ark stuurde de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Staatssecretaris Van Ark stelt in deze nota van wijziging voor om de quotumregeling zoals deze in het huidige systeem zou moeten worden toegepast, op te schorten tot de vereenvoudigde quotumregeling operationeel is. Deze opschorting leidt ertoe dat er tot 1 januari 2022 geen quotumheffingen zullen worden opgelegd.

De in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen hebben vooral betrekking op wijzigingen in de doelgroep Banenafspraak.

Heffingen

Omdat het huidige systeem operationeel blijft, moet ook aan de wettelijke voorwaarden worden voldaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat het, ondanks de in de tweede nota van wijziging voorgestelde opschorting van de quotumheffing, ook nodig is om over 2019 het geldende quotumpercentage te gaan publiceren. De quotumregeling in de sector overheid is immers nog steeds geactiveerd. Door de voorgestelde opschorting zullen er echter voorlopig geen quotumheffingen worden opgelegd.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 nov 2018

Laatst gewijzigd

28 nov 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.