Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
29 nov 2018 Nieuws

Herfinanciering, vraag pro forma aflosnota op

Bij een herfinanciering bleek pas in een laat stadium dat er sprake was van een boeterente. Consument claimt deze schade bij de adviseur. De oude geldverstrekker bracht een boeterente bij vrijwillige verkoop in rekening.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In het onderhavige geval mocht van de Tussenpersoon worden verwacht dat, voordat tot advisering en bemiddeling werd overgegaan, hij onderzoek zou verrichten naar de bestaande hypothecaire geldlening en de hieraan verbonden contractuele verplichtingen, zoals een mogelijk verschuldigde boeterente.

Meer concreet: het had op de weg van de Tussenpersoon gelegen om bij Nationale-Nederlanden een pro forma aflosnota op te vragen of Consument te verzoeken dat te doen.

Nu door de Tussenpersoon niet is gesteld, noch anderszins is gebleken, dat hij onderzoek heeft gedaan naar de bestaande hypothecaire geldlening of een pro forma aflosnota is opgevraagd, moet worden geconcludeerd dat de Tussenpersoon zijn zorgplicht jegens Consument heeft geschonden.

Inventarisatie

Het verweer van de Tussenpersoon ter zake dat hem geen verwijt past omdat hij niet bij de aanvraag van de bestaande hypothecaire geldlening betrokken was en mede daardoor afhankelijk was van de door Consument aangeleverde informatie, overtuigt niet. Het is juist aan de Tussenpersoon om niet alleen inzicht in de cijfermatige kant van de bestaande hypothecaire geldlening te verkrijgen maar ook in de overige contractuele verplichtingen. Zo is niet uit het dossier gebleken dat de Tussenpersoon om de onderliggende hypotheekofferte en/of hypotheekakte heeft gevraagd dan wel dat Consument heeft geweigerd deze stukken te verstrekken.

Schadeplichtig voor boeterente?

De Commissie volgt Consument niet in zijn vordering de Tussenpersoon de boeterente terug te laten betalen, omdat de boeterente in het onderhavige geval niet is aan te merken als schade. Het is de Commissie namelijk niet gebleken of anderszins aannemelijk geworden dat Consument, in het geval de inventarisatie wel volledig zou zijn uitgevoerd en Consument op de hoogte was geweest van de boeterente, de financiering bij de bestaande geldverstrekker zou hebben ondergebracht.

Beslissing

De Tussenpersoon zal derhalve een deel van de advieskosten aan Consument dienen terug te betalen. Dit deel wordt door de Commissie begroot op een bedrag van € 1.000,-.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid: Onvolledige inventarisatie wordt adviseur aangerekend

Een adviseur heeft niet dan wel onvoldoende de bestaande hypothecaire contractuele relatie onderzocht. De adviseur heeft daardoor niet vastgesteld dat ook in het geval van algehele vrijwillige aflossing wegens verkoop van de verbonden woning mogelijk boeterente verschuldigd zou zijn, stelt Kifid.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.