Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
17 dec 2018 Nieuws

Besluit uitvoering Pensioenwet

In dit besluit is een aantal wijzigingen opgenomen van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Navigatiemetafoor met scenario’s op het pensioenregister

Op grond van artikel 51, eerste lid, van de Pensioenwet en artikel 62, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling dient de aanspraakgerechtigde of de pensioengerechtigde zijn pensioenaan-spraken en pensioenrechten te kunnen raadplegen op www.mijnpensioenoverzicht.nl (pensioenregister; MPO). Voor zover het ouderdomspensioen betreft wordt dit weergegeven op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario.

Uitvraag voorlopige keuze

In geval van een premie- of kapitaalovereenkomst wordt aan (gewezen) deelnemers op het daarvoor geschikte moment de voorlopige keuze voor een variabel of vast pensioen uitgevraagd. Deze voorlopige keuze is van belang voor de wijze waarop het pensioenkapitaal van de (gewezen) deelnemer wordt belegd door de pensioenuitvoerder. De pensioenuit-voerder moet deze voorlopige keuze ook voorleggen aan alle huidige en toekomstige gewezen deelnemers met een klein pensioen (pensioenaan-spraak op jaarbasis < afkoopgrens conform artikel 66 van de Pensioenwet en artikel 78 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling).

De verplichting om de voorlopige voorkeur uit te vragen geldt niet als sprake is van een kleine aanspraak van een gewezen deelnemer en aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Daarbij is de uitzondering beperkt tot gewezen deelnemers, omdat deelnemers nog steeds aanspraken opbouwen en het kapitaal een grotere omvang zal krijgen.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 dec 2018

Laatst gewijzigd

17 dec 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.