Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
19 dec 2018 Nieuws

Verzekerdenmonitor 2018

De VWS-Verzekerdenmonitor 2018 is gepubliceerd. Deze monitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van het zorgverzekeringsstelsel in 2017 en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2017.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Bijzondere aandacht gaat uit naar de werking van regelingen die gericht zijn op specifieke doelgroepen: wanbetalers, onverzekerde verzekeringsplichtigen, onverzekerbare vreemdelingen en gemoedsbezwaarden.

Bij de internationale aspecten wordt aandacht besteed aan de zorgkosten die in het buitenland worden gemaakt door verdragsgerechtigden en Zvw-verzekerden en aan de inning van de bijdrage van verdragsgerechtigden. De monitor gaat ook kort in op het zorgstelsel van Caribisch Nederland.

De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen zijn:

 • Zorgverzekeraars maken gebruik van de doorgevoerde aanpassingen in de wanbetalersregeling. Het aantal wanbetalers blijft dalen: van 325.810 eind 2014 naar er 225.177 wanbetalers op 1 december 2018.
 • Het is de bedoeling dat wanbetalers die onder bewind staan ook kunnen uitstromen uit de wanbetalersregeling. Zorgverzekeraars en de koepels van bewindvoerders zijn hierover met elkaar in overleg. Het streven is een dergelijke regeling in het voorjaar in werking te laten treden, nadat deze aan uw Kamer is voorgehangen.
 • De Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden, bedoeld ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag, is per 1 maart 2017 ingevoerd. In 2018 is de regeling aangepast en is de voorwaarde van verzekeringsplicht voor alle vormen van spoedeisende zorg vervallen. Omdat nadien in de praktijk is gebleken dat juist van personen met verward gedrag de verzekeringsplicht zeer moeilijk is vast te stellen, is besloten de voorwaarde van verzekeringsplicht geheel te laten vervallen. De wijziging zal begin 2019 met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018 worden doorgevoerd.

Andere belangrijke cijfermatige bevindingen uit de Verzekerdenmonitor:

 • Het aantal verzekeringsplichtige onverzekerden dat in en uit de regeling van de Wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering (Wet Ovoz) stroomt blijft stabiel op circa 3.000 personen per maand.
 • Het aantal gemoedsbezwaarden blijft constant op 12.341.
 • De zorgkosten subsidieregeling medisch noodzakelijk zorg voor onverzekerde verzekeringsplichtigen komt in 2017 uit op € 743.000.
 • De kosten voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelin-gen zijn gestegen van € 33,5 miljoen in 2016 naar € 37 miljoen in 2017.
 • De uitvoering van de buitenlandregeling in het jaar 2017 laat geen significante wijzigingen in aantal verdragsgerechtigden. De zorgkosten stijgen daarente-gen met 17%.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 dec 2018

Laatst gewijzigd

19 dec 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.