Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
21 dec 2018 Nieuws

Bezuinigingen WIA van tafel

Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Werkgevers en werknemers gaan zich inzetten voor een snelle terugkeer op de werkvloer van zieke werknemers.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

In het regeerakkoord is een aantal maatregelen opgenomen op het gebied van de WIA en de loondoorbetaling. Doel is dat mensen sneller weer aan de slag gaan en om de verplichtingen rond de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen voor kleine ondernemers te verlichten. Deze maatregelen hadden echter weinig draagvlak onder werkgevers en werknemers.

Afspraken

Minister Koolmees heeft afspraken gemaakt met de werkgeversorganisaties rond de loondoorbetaling. En met de werknemers over de WIA.

 • Er wordt afgezien van de voorgenomen aanscherping van het schattingsbesluit. Dit is de systematiek waarmee bekeken wordt of iemand in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit is mogelijk doordat de instroom in de WIA lager wordt door de afspraken over de loondoorbetaling.
 • Er wordt afgezien van de inkomenseis van de WGA 80-100. Hier ging het om een aanscherping van de hoogte van de uitkering.
 • Er komt een werkgroep in de Stichting van de Arbeid met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en van het ministerie van SZW die zal onderzoeken hoe (in principe binnen de huidige financiële kaders) de arbeidsparticipatie van volledig- en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan worden verhoogd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de wijze van vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid.

De plannen uit het regeerakkoord die gehandhaafd en ondersteund worden zijn:

 • Wanneer iemand met een WIA-uitkering aan het werk gaat, wordt hij of zij vijf jaar lang niet herbeoordeeld. Dit maakt het voor mensen aantrekkelijker om terug te keren naar de werkvloer.
 • Ook wordt een experiment gestart met scholing voor arbeidsongeschikten.
 • En er komt extra geld voor persoonlijke ondersteuning vanuit het UWV.


Bron: Rijksoverheid

Toetsing van het re-integratieverslag (RIV)

Dit rapport (pdf, 20 pagina's) beschrijft de uitkomsten van de toetsing van re-integratieverslagen door UWV over de periode 2015-2017. Het gaat in op de aard van de tekortkomingen, de ingediende bezwaren en op de verschillen tussen kleine en grote werkgevers, en tussen bedrijfstakken.

Als een werknemer een WIA-aanvraag doet, heeft UWV als taak te toetsen of de re-integratie-inspanningen in de eerste 104 ziekteweken voldoende waren. Als dit niet het geval is en er zijn nog reparatiemogelijkheden, dan kan UWV aan de werkgever een verlenging van de loondoorbetaling opleggen, ook wel loonsanctie genoemd. De werkgever dient het loon dan maximaal 52 weken door te betalen aan de zieke werknemer, zodat hij de tekortkomingen kan repareren en de werknemer de kans krijgt te re-integreren bij de eigen of een andere werkgever. Zodra de reparatie is voltooid, vervalt de loondoorbetalingsverplichting. Bij 11% van getoetste re-integratieverslagen wordt een verlenging opgelegd, vaker bij grote bedrijven dan bij kleine bedrijven. 85% van de opgelegde verlengingen heeft als reden dat de werkgever de re-integratie niet, te laat of verkeerd heeft opgepakt.

Bron: UWV

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 dec 2018

Laatst gewijzigd

21 dec 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.