Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 jan 2019 Nieuws

Gebruikelijk loon en pensioengevend loon

Biedt artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid om pensioen op te bouwen over een bedrag dat hoger is dan het pensioengevend loon van artikel 10b van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB)?
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Nee. In artikel 10b, eerste lid, UBLB is het begrip pensioengevend loon ingevuld. Dat artikel biedt in beginsel geen mogelijkheden om pensioen op te bouwen over niet genoten loonbestanddelen. Ook artikel 19 Wet LB biedt die mogelijkheid niet. Artikel 19 Wet LB verhindert of beperkt de pensioenopbouw over de diensttijd waarin het loon nihil is of aanzienlijk lager is dan het gebruikelijke loon. Dit artikel richt zich dus op de pensioengevende diensttijd. Het laat zich niet uit over de mogelijkheid om pensioen op te bouwen over een hoger pensioengevend loon dan het genoten loon. Artikel 18g, tweede lid, Wet LB en artikel 10b, eerste lid, UBLB sluiten tezamen die mogelijkheid in de regel uit.

Het vorenstaande laat uiteraard onverlet dat bij uitzondering wel pensioenopbouw over niet genoten pensioengevend loon mogelijk is in de gevallen waarin de regelgeving hierin voorziet. Voorbeelden:

  • pensioengevend loon in perioden van VUT, prepensioen of verzorging van kinderen of perioden na ontslag voor zover die perioden op grond van artikel 10a UBLB als diensttijd mogen meetellen. Er mag dan pensioen worden opgebouwd over het laatstgenoten loon vóór of over het eerstgenoten loon na de betreffende periode, ook al wordt tijdens de genoemde periode zelf geen of een lager loon genoten;
  • pensioengevend loon over perioden van demotie als bedoeld in artikel 10b, derde lid, UBLB, zie in dit verband ook onderdeel 3.3 van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 (Staatscourant 2018, nr. 68653);
  • loonsverlagingen als bedoeld in de onderdelen 3.4, 3.5 en 4.3 van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 (Staatscourant 2018, nr. 68653);
  • forfaitair bepaald pensioengevend loon als bedoeld in de paragrafen 3 en 4 van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen van 9 juli 2014.

 

Bron: Belastingdienst

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 jan 2019

Laatst gewijzigd

7 jan 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.