Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
18 jan 2019 Nieuws

Kamervragen groene obligaties

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer antwoorden op feitelijke vragen over de uitgifte groene obligaties.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De markt in groene obligaties is enorm gegroeid de afgelopen jaren, van USD 13 miljard in 2013 naar USD 158 miljard in 2018. Bij de meeste groene obligatie emissies oversteeg de vraag van de investeerders het aanbod.

Rentekosten

Kunt u aangeven waarom rentekosten voor groene obligaties in theorie hoger kunnen zijn dan reguliere obligaties en/of waarom rentekosten juist lager kunnen zijn?
Antwoord
Een (gepercipieerd) gebrek aan liquiditeit van een obligatie kan een reden zijn dat er minder belangstelling is voor een obligatie, waardoor de rentekosten hoger uit kunnen vallen. Frankrijk en België hebben er daarom voor gekozen om hun groene obligatie uit te geven op een wijze die zoveel mogelijk gelijk is aan de uitgifte van een reguliere obligatie. Een sterke vraag van duurzame investeerders kan er echter weer toe leiden dat de rentekosten lager uit vallen. De groene obligaties uitgegeven door Frankrijk, België en Ierland lieten een sterke vraag zien naar de obligatie, waarbij de orderboeken sterk ‘overtekend’ waren. Een sterke vraag naar de groene obligatie kan leiden tot een lagere ‘premie’ voor de nieuwe obligatie en als gevolg daarvan mogelijk iets lagere rentekosten vergeleken bij een reguliere obligatie.

Donkergroen

Hoe gaat u voorkomen dat er geen sprake is van “greenwashing” waarbij wordt gedaan alsof iets groen/duurzaam is maar dat in praktijk tegen blijkt te vallen?
Antwoord
Ik hanteer voor de groene staatsobligatie een strengere norm dan op grond van de Green Bond Principles nodig is. Alleen “ donkergroene” uitgaven worden aan de groene obligatie toegerekend. Uitgaven voor vaarwegen kwalificeren bijvoorbeeld onder de Green Bond Principles als groene uitgaven, maar deze uitgaven zullen niet aan de groene obligatie worden toegeschreven omdat het transport over vaarwegen relatief veel gebruikt wordt voor het transport van traditionele brandstoffen.

Box 3 vrijstelling?

Kan een particulier die groene obligaties aanschaft, gebruik maken van de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3?
Antwoord
De aangekondigde groene overheidsobligaties vallen niet onder de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3. Deze vrijstelling is van toepassing voor zover het gaat om aandelen in, winstbewijzen van of schuldvorderingen op aangewezen groene fondsen. Alleen banken en beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunnen als groene fondsen worden aangewezen. Daarbij geldt als voorwaarde dat deze groene fondsen hoofdzakelijk (ten minste 70%) investeren in aangewezen groene projecten zoals beschreven in de regeling groenprojecten. De groene obligatie is niet als groen project aangemerkt, zodat investeringen van groene fondsen in de groene obligatie niet bijdragen aan het bereiken van de drempelwaarde van 70%.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Welke aanbieders hebben (nog) een groenfonds?

Groene beleggingen zijn beleggingen in erkende fondsen (groene instellingen).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 jan 2019

Laatst gewijzigd

18 jan 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.